Logotyp Eksjö kommun

Är du utvald till medborgarundersökningen?

Nu har en stor medborgarundersökning påbörjats där 1 200 slumpmässigt utvalda invånare i Eksjö kommun får svara på frågor där svaren ska fungera som vägledning för kommunens framtida arbete.

Medborgarundersökningen skickas ut av SCB, Statistiska centralbyrån, och resultatet ska ge en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och bli en värdefull vägledning för kommunens arbete. I år ingår dessutom några frågor relaterade till coronapandemin.

Så här går det till:

  • Mellan den 24 och 28 augusti skickas ett första brev från SCB ut till de som har blivit utvalda att besvara undersökningen. I brevet finns inloggningsuppgifter till SCB där enkäten kan besvaras direkt på webbplatsen.
  • Under vecka 37 skickas pappersenkäten ut. Pappersenkäten måste postats senast den 28 oktober för att vara SCB tillhanda i tid.
  • Årets undersökningsperiod pågår fram till och med den 3 november och resultaten presenteras i december.
  • Förutom svenska så går webbenkäten även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns också på arabiska.

Frågor och funderingar

SCB ansvarar för medborgarundersökningens genomförande och svarar på eventuella frågor. Nedan hittar du länkar till mer information på SCBs webbplats.

Vill du tycka till även fast du inte blivit utvald till medborgarundersökningen?

Du kan alltid lämna synpunkter direkt till kommunen via e-tjänst.länk till annan webbplats Din synpunkt skickas till berörd verksamhet, och om du så vill får du återkoppling på det du skickat in. Du kan också välja att vara anonym.

Övrig information

För närvarande arbetar Eksjö kommun med att ta fram en ny översiksplan. Under sommaren har en digital enkät om framtidens Eksjö, med syfte att ta fram fokusområden till arbetet med översiktsplanen, kunnat besvaras på eksjo.se. Medborgarundersökningen som skickas ut av SCB ska inte förväxlas med denna enkät.

Publicerad: 2 sep 2020

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00