Spara vatten-symbol

Bevattningsförbud i Eksjö kommun

Från och med den 3 augusti 2022 är det förbjudet att använda kommunalt vatten i Eksjö kommun till andra ändamål än mat, dryck och hygien. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.

Anledningen till att bevattningsförbudet införs är låga nivåer i grund- och ytvattenmagasin samt låga flöden i Emån och den senaste tidens låga nederbördsmängder. Prognoserna visar på fortsatt liten nederbörd, detta leder till ständigt sjunkande vattennivåer i vattentäkterna i Eksjö kommun.

– På grund av låga grund- och ytvattennivåer i hela länet går Eksjö Energi AB ut med begränsningar för hur det kommunala vattnet får användas. Det görs för att dels trygga vattenförsörjningen, dels ge en tydlig signal om att vi tillsammans måste spara på vattnet. Om alla gör små förändringar i vardagen kan vi tillsammans göra skillnad, säger Torbjörn Johansson, tillförordnad VA-chef, Eksjö Energi AB.

Bevattningsförbudets innebörd

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till andra ändamål än mat, dryck, hygien och processvatten. Begränsningarna gäller alla som har kommunalt vatten i Eksjö kommun, både privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag. Processvatten används bland annat inom industrier, men det är endast tillåtet att använda den mängd vatten som verkligen behövs för tekniska processer. I övrigt gäller begränsningarna i sin helhet, (se sammanställning nedan), även för offentliga organisationer och företag. Offentliga organisationer och företag uppmanas att anpassa sin vattenförbrukning så långt det är möjligt.

Förbudet gällande kommunalt dricksvatten innebär:

  • Vattna inte gräsmattor, blommor, trädgårdsland eller liknande med vattenslang eller vattenspridare. (Det är tillåtet att vattna med hjälp av vattenkanna. Vårt gemensamma dricksvatten är dock ett livsmedel och bör behandlas som ett sådant. Vattna gärna med eventuellt regnvatten istället.)
  • Tvätta inte trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt.
  • Fyll inte upp pooler, oavsett storlek. Detta gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Har du en nedgrävd pool får du fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.
  • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • Tvätta inte bilen. Vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till en biltvätt som återanvänder tvättvattnet.

För större inköp och hämtningar av vatten i egen regi, (dock ej från dricksvattentäkter i Eksjö tätort), vänligen kontakta privata speditörer.

Kontakta gärna Eksjö Energi Länk till annan webbplats. för att ställa frågor kring bevattningsförbudets innebörd.

Var sparsam med vattnet!

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Samtliga hushåll i kommunen, även de med egen brunn, uppmanas att försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga under alla årstider. Det du gör har betydelse. Så kan du spara vatten i hushållet:

- Duscha istället för att bada, och under kortare tid.
- Stäng av vattnet medan du borstar tänder eller tvålar in dig.
- Undvik att diska under rinnande kran och se till att köra fulla disk- och tvättmaskiner.
- Kyl vatten i kylskåpet så slipper du låta kranen rinna för att få vattnet kallt.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Sidan senast uppdaterad:

Bevattningsförbud

Från och med den 3 augusti 2022 är det förbjudet att använda kommunalt vatten i Eksjö kommun till andra ändamål än mat, dryck och hygien. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.