Logotyp Eksjö kommun

Kommunalt vatten och avlopp

VA-avdelningen vid det kommunala bolaget Eksjö Energi AB har hand om den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom kommunen.

Eksjö Energi AB sköter de kommunala vattenverken på uppdrag av Eksjö kommun. Regelbundna provtagningar görs på samtliga vattenverk för att kontrollera vattenkvalitén.

VA-plan finns under policyer och riktlinjer

På Eksjö Energi AB:s webbplats finns bland annat information om:

  • avgifter
  • servisanmälan
  • olika miljöprojekt
  • miljö – minska utsläppen av miljögifter
  • analyser av dricksvattnet
  • källaröversvämningar
  • förhindra förfrysning

Kontakt

Eksjö Energi AB

Besök:

Telegatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Energi AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-19 20 00

E-post:

info@eksjoenergi.se


Vid driftstörningar
– se Eksjö Energis webbplatslänk till annan webbplats