LYSSNA

Miljöarbete

Kommunens miljöarbete handlar om att effektivt hushålla med naturens resurser för att bidra till ett gott klimat och en god livskvalitet idag och för kommande generationer. I kommunens miljöpolicy kan du läsa om vilka områden som är prioriterade att arbeta med.

Arbetet med att motverka klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är brådskande. Vi behöver alla hjälpas åt. Nedan hittar du länk till bidrag att söka och tips på vad du själv kan göra. Kommunen erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Miljöpolicy för Eksjö kommun

Kommunens miljöpolicy antogs av kommunfullmäktige 2021. Syftet med Miljöpolicyn är att sätta Eksjö kommuns miljöarbete i relation till de globala målen Länk till annan webbplats. och Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.. Policyn anger inriktning för kommunens miljöarbete, inklusive energi- och klimatarbete.

Till policyn kopplas handlingsplaner med åtgärder som kommunens förvaltning och bolag ska genomföra för att nå målen. Handlingsplanerna har tydlig koppling till Länsstyrelsens åtgärdsprogram Länk till annan webbplats. för att nå Sveriges miljömål. Uppföljning av handlingsplanernas genomförandegrad ska årligen redovisas till kommunfullmäktige. Miljöpolicyn och tillhörande handlingsplaner ska tillsammans uppfylla kravet på kommunal energiplanering och krishantering.

Policyn fokuserar på två huvudområden;

 • minska klimatpåverkan
 • öka biologisk mångfald

De största utsläppen av växthusgaser inom Eksjö kommuns gränser kommer från transporter, jordbruk och förbränning av avfall vid produktion av fjärrvärme. Effekten av vår konsumtion och resor utanför kommunens och landets gränser är svårare att mäta, men uppskattas vara minst lika stora som de territoriella utsläppen.

Bilresor bör ersättas med kollektivtrafik, att cykla eller gå när det är möjligt. Eksjö kommuns bolag och verksamheter ska ställa om sin fordonsflotta till fossilfria bränslen. Fastigheter ska energieffektiviseras och konsumtionsmönster ändras till förmån för en mer cirkulär ekonomi med låg klimatpåverkan. Den biologiska mångfalden ska värnas; djurliv, växter och vatten.

Läs mer i miljöpolicyn Länk till annan webbplats.

Tips på hur du kan bidra

Arbetet med att motverka klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är brådskande. Vi behöver alla hjälpas åt. Här är tips på vad du kan göra:

Minska klimatpåverkan

Transporter

 • Cykla och gå mer.
 • Åk buss istället för bil.
 • Byt bil till biogas eller elbil.
 • Samåk mer.

Förnybar energi

 • Byt till lågenergilampor eller LED-lampor, lamporna är dyrare i inköp men det tjänar du in på minskad energiförbrukning.
 • Sätt in nya tätningslister runt fönster och dörrar.
 • Släck när du lämnar rummet.
 • Sänk temperaturen en grad i hemmet, genom det sparar du upp till 5 procent av uppvärmningskostnaden.
 • Skippa stand-by. Stäng av dina elapparater helt och hållet eller dra ur sladden.
 • Dra ur laddare, till exempel till mobilen när de inte används.
 • När du vädrar – vädra effektivt med tvärdrag en kort stund.
 • Fyll tvättmaskinen i stället för att köra igång den när den är halvfull.
 • Hängtorka tvätten istället för att torktumla.
 • Ställ in rätt temperatur på kyl och frys. Det ska vara plus 5 grader i kylen och minus 18 i frysen.
 • Tina maten i kylen.
 • Flytta till en mindre bostad.

Konsumtion

 • Sortera sopor för återvinning.
 • Köp färre prylar.
 • Äta mer vegetariskt och mindre kött.
 • Minska matsvinn – håll koll på kylen.
 • Laga och reparera istället för nytt.


Öka biologisk mångfald

Grönstruktur och ekosystemtjänster

 • Odla en mångfald av växter på balkongen eller i trädgården.
 • Besök kommunens naturmiljöer och naturreservat.
 • Ta hand om skräp på badplatser och i offentliga miljöer.
 • Om du äger lämplig mark – återskapa våtmarker.
 • Njut av naturen.

Vatten

 • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i avloppet.
 • Om du har trädgård – samla regnvatten för vattning
 • Duscha istället för att bada i badkar och stäng av vattnet medan du tvålar in dig.
 • Om du har båt – använd elmotor

Giftfri miljö

 • Minska klädinköp och handla second hand
 • Köp ekologiska/miljömärkta varor
 • Häll inte ut färgrester, kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel i avloppet
 • Om du har bil – tvätta den i en fordonstvätt där avloppsvattnet renas
 • Lämna elektronik och allt annat farligt avfall till återvinning

Fler tips

Lev klimatsmart och minska miljöpåverkan - Världsnaturfonden WWF Länk till annan webbplats.

Mer information om klimatpåverkan

Hur kan jag minska min klimatpåverkan? - Naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivning

Du som vill ha information och stöd i energifrågor kan kontakta energi- och klimatrådgivarna.

Bidrag att söka för att uppnå miljömålen

Länsstyrelsen gör årligen en sammanställning av bidrag att söka för att uppnå miljömålen. Den är till för att underlätta för föreningar, företag, markägare och andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder. Du hittar sammanställningen under rubriken Bidrag på följande sida:

Luft- och vattenkvalitet i kommunen

Varför mäter vi luftföroreningar?

Regeringen har satt upp miljökvalitetsnormer, det vill säga gränser för hur stor mängd föroreningar det får finnas i utomhusluften.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera att normerna inte överskrids. Detta kan ske genom mätning eller att göra en beräkning. Om värdena överskrids ska detta rapporteras till Naturvårdsverket. Visar beräkningen att värdet ligger nära eller överskrider miljökvalitetsnormen är kommunen skyldig att mäta halten luftföroreningar.

I Jönköpings län har kommunerna sedan år 2013 deltagit i ett samverkansområde för kontroll av luftkvalitet med Jönköpings läns luftvårdsförbund som huvudman. De beräkningar och mätningar som hittills gjorts för tätorten Eksjö ligger under gällande miljökvalitetsnormer (årsmedelvärde).

Rapporter från Luftvårdsförbundet Länk till annan webbplats.

Vattenkvalitet – dricksvatten

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30, som bygger på EG-direktivet (98/83/EG) om dricksvatten.

Kraven på vattenkvaliteten är hårdare på vattenverk än de rekommendationer som finns för enskilda brunnar. Det betyder att en brunn kan anses vara bra som familjebrunn, men vattnet håller inte tillräcklig kvalitet för till exempel ett café.

Kommunala vattenreningsverk

I Eksjö finns åtta kommunala vattenverk - Eksjö, Bellö, Hjältevad, Hult, Höreda, Kråkshult, Mariannelund och Värne vattenverk. Eksjö Energi AB sköter de kommunala vattenverken på uppdrag av Eksjö kommun. Regelbundna provtagningar görs på samtliga vattenverk för att kontrollera vattenkvalitén.

Eksjö Energi AB:s webbplats finns mer information om vattenkvalité Länk till annan webbplats.

Bild med texten Vi Håller Rent på en en grön gräsmatta.

Dags att plocka skräp!

Skräpplockardagarna är Sveriges största skräpplockaraktivitet med hundratusentals deltagare varje vår. Tillsammans gör vi våra städer, vår natur och våra vatten lite finare – och visar samtidigt att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen.

Var med i "Skräpplockardagarna"

Anmäl er till 2021 års skräpplockardagar på Vi håller rent Länk till annan webbplats. från och med den 1 mars.

Vad ska deltagare göra med skräpet som plockats?

Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast, vid skolans miljöstation eller vid en närliggande återvinningsstation. Farligt avfall ska sorteras för sig och lämnas vid skolans miljöstation eller vid återvinningscentralen i Eksjö eller Ingatorp. Det material som inte går att sortera kan ni lägga i era sopkärl för restavfall.

Om ni får mycket restavfall som inte får plats i ordinarie kärl kan ni lägga det i en sopsäck som placeras bredvid era befintliga kärl. Märk sopsäcken med "Håll Sverige Rent". Eksjö Energi hämtar dessa vid ordinarie tömningen.

Skulle ni hitta farligt avfall eller skrymmande avfall som ni inte kan ta med er ber vi er kontakta Eksjö Energis kundtjänst på telefonnummer 0381-19 20 20 eller via mejl: kundtjanst@eksjoenergi.se

Håll Sverige Rent - logotyp

Har du frågor, läs mer på Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sara Bergqvist, e-post: sara.bergqvist@eksjo.se,
telefon: 0381-362 08

Kontakt

Hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist

Besök:

Österlånggatan 14, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 08

E-post:

sara.bergqvist@eksjo.se

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Miljöarbete i Eksjö kommun

Kommunens miljöarbete handlar om att effektivt hushålla med naturens resurser för att bidra till ett gott klimat och en god livskvalitet idag och för kommande generationer. I kommunens miljöpolicy kan du läsa om vilka områden som är prioriterade att arbeta med.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.