Nya bostadsområden, detaljplaner och områdesbestämmelser, översiktsplan, kulturmiljö, stadsmiljö, övriga planer inom samhällsbyggnad