LYSSNA

Belysningsguide för Eksjö centrum

Eksjö kommun har tagit fram en belysningsguide för Eksjö centrum. Guiden ska vara en hjälp för alla som vill delta i ljussättningen av den gamla trästaden i Eksjö och dess nyare delar.

Denna belysningsguide ska förutom att inspirera och hjälpa de som arbetar med stadens belysning också bidra till att sprida kunskap om ljusets betydelse i olika miljöer.

I en stad som Eksjö är det av viss betydelse att belysningen samordnas med de många historiska byggnaderna och miljöerna. Minst lika viktigt är också att tillgodose övriga delar av staden med en funktionell och tilltalande ljussättning. Den första delen av belysningsguiden för Eksjö är inriktad på stadens centrala delar, Vildparken och Hotellträdgården, samt Ekbacken vid Stadsbiblioteket och Norrström.

Guiden riktar sig till både ansvariga för den offentliga belysningen och till enskilda fastighetsägare samt till intresserad allmänhet.

Belysningsguiden är antagen av kommunfullmäktige 2014.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Belysningsguide för Eksjö centrum

Eksjö kommun har tagit fram en belysningsguide för Eksjö centrum. Guiden ska vara en hjälp för alla som vill delta i ljussättningen av den gamla trästaden i Eksjö och dess nyare delar.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.