LYSSNA

Lekplatsplan för kommunen

Kommunen har tagit fram en lekplatsplan som anger hur kommunen långsiktigt ska arbeta med lekplatser. Det långsiktiga målet är att skapa ett tillgängligt utbud och utveckla lekplatser till stimulerande mötesplatser för alla åldrar.

Lekplatsplanen ger en övergripande bild över vilka lekplatser som finns i kommunen, tillsamman med riktlinjer för hur dessa ska hanteras. Orter som omfattas är Eksjö, Höreda, Värne, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund. Planen är uppdelad i fem olika delar: Inledning, Nuläge, Analys, Utveckling och Handlingsplan.

Lekplatsplanen är antagen av kommunfullmäktige den 31 augusti 2021.

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Lekplatsplan för kommunen i Eksjö kommun

Kommunen har tagit fram en lekplatsplan som anger hur kommunen långsiktigt ska arbeta med lekplatser. Det långsiktiga målet är att skapa ett tillgängligt utbud och utveckla lekplatser till stimulerande mötesplatser för alla åldrar.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.