Eksjö kommuns logotyp

Stadsmiljöprogram för Eksjö centrum

Eksjös stadskärna, med sina kulturhistoriskt värdefulla miljöer, kräver speciell hänsyn när det gäller utrustning och utsmyckning av dess gaturum. Därför har stadsmiljöprogrammet tagits fram.

Stadsmiljöprogrammet innehåller riktlinjer och inspiration som bör användas vid möblering och utsmyckning av Eksjös allmänna platser. Programmet är ett underlag för olika aktörer som på något sätt ansvarar eller medverkar i Eksjös allmänna platsers förvaltning och utveckling. Det är också tänkt att användas som underlag för bygglov och planarbete. Målet är att göra Eksjö till en ännu mer attraktiv stad samt stärka dess identitet.

Programmet är antaget av kommunfullmäktige 2013.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00