LYSSNA

Träbyggnadsstrategi

I Eksjö kommun finns en lång tradition av byggande i trä och det finns flera äldre och välbevarade träbyggnader. En träbyggnadsstrategi har tagits fram. Den ska bidra till att användningen av trä ökar i nya byggrojekt i kommunen.

Trä är ett förnyelsebart material med flera positiva egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Användande av trä bidrar till att stärka kommunens varumärke som Den unika trästaden.

För att öka användandet av trä i byggprojekt i kommunen ska Eksjö alltid inom kommunkoncernen efterfråga trä. Kommunen ska arbeta för att höja kunskapen om träbyggande och stimulera marknaden till att använda mer trä i byggprojekt. Strategin ska bidra till att göra trä till ett självklart val i byggprojekt i kommunen.

Träbyggnadsstrategin är antagen av kommunfullmäktige 2018.

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Träbyggnadsstrategi i Eksjö kommun

I Eksjö kommun finns en lång tradition av byggande i trä och det finns flera äldre och välbevarade träbyggnader. En träbyggnadsstrategi har tagits fram. Den ska bidra till att användningen av trä ökar i nya byggrojekt i kommunen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.