Eksjö kommuns logotyp

Nya bostadsområden

Eksjö kommun fortsätter att växa. Här kan du läsa om nya bostads­områden som är påbörjade och planeras i Eksjö. Tomter för småhusbebyggelse finns i alla kommunens tätorter.

Nya bostadsområden i Eksjö stad och dess närområde

Kvarnarp – Ängsviolen

Planområdet ligger i Kvarnarp vid Roluffs väg i Eksjö tätort. Exploateras av Eksjö kommun, Hjältevads hus AB och Vallsjöhus.

Kvarnarp – Trädgårdsstaden

En ny stadsdel växer fram i södra Eksjö i anslutning till Kvarnarpasjön. En ny förskola har byggts och flera bostäder är under uppförande. I den nya stadsdelen väntas blandad bebyggelse i form av bland annat villor, flerbostadshus och radhus. Exploateras av Eksjö kommun, Hjältevadshus AB, Vallsjöhus AB och Eksjöhus AB.

Sjöhagen

Området ligger nordost om Itolv-området i Eksjö tätort och exploateras av Itolv AB.

Nannylund – Äppellunden

Eksjös nya stadsdel är under utveckling. Området ligger i Nannylund i västra Eksjö. Den första etappen består av enplans- och flervåningshyreshus, som byggs av Eksjöhus. Förväntad färdigställande och inflyttning planeras till sommaren 2024.

Linneberg

Området ligger cirka 5 kilometer söder om Eksjö stad och öster om Långanäsasjön utmed vägen mot Långanäsaskolan. Privat exploatering.

Lediga tomter i kommunen

Ska du bygga hus? Tomter för småhusbebyggelse finns i alla kommunens tätorter.

Lediga tomter i Eksjö kommun

Markanvisning

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. Markanvisningarna vänder sig till intressenter inom bygg- och fastighetssektorn.

Just nu finns inga aktuella markanvisningar.

Eksjö kommun genomför även byggprojekt i stadsmiljön. Mer information om stadsmiljöprojekten

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se