Bild på förskolan Delfinen i Eksjö
LYSSNA

Delfinen

Familjedaghemmet Delfinen ligger i området Stocksnäs i Eksjö tätort.

På familjedaghemmet Delfinen arbetar två barnskötare med cirka tio barn i åldern ett till fem år. Verksamheten bedrivs i en fyrarumslägenhet på Stocksnäsvägen.

Delfinen erbjuder en rolig, trygg och lärorik verksamhet. Fokus läggs på hur pedagoger och barn ska vara mot varandra, lek, språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande verksamhet. Förskolan vistas ofta ute i naturen för att göra barnen nyfikna på växter och djur. I naturen stimuleras också barnens motorik, språk och det sociala samspelet.

På Delfinen är det viktigt att barnen får vara med och bestämma i verksamheten och att ha en bra kontakt med föräldrarna.

På Delfinen serveras näringsrik mat där all mat lagas från grunden.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2021/2022
Onsdag 25 maj 2022

Stängningsdagar läsåret 2022/2023
Onsdag 14 september 2022
Tisdag 22 november 2022
Fredag 3 februari 2023
Onsdag 24 maj 2023

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt och frånvaro

Förskolan Delfinen

Besök:

Stocksnäsvägen 23 D, Eksjö

Post:

575 33 Eksjö

Telefon:

0381-364 91

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Edlevo. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Edlevo.

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Förskolan Delfinen, Eksjö

Förskolan Delfinen ligger i området Stocksnäs i Eksjö tätort.

Stocksnäsvägen 23 D, Eksjö

575 80 Eksjö

Förskolan Delfinen

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.