LYSSNA

Värne familjedaghem

Värne familjedaghem är en verksamhet i hemmiljö med en liten barngrupp om cirka 4–6 barn. Verksamheten bedrivs av en förskollärare med lång erfarenhet.

Värne familjedagshems profil är utomhuspedagogik. Familjedaghemmet är ute mycket varje dag vilket ger rika tillfällen att utveckla fantasi och motorik. Skogen ligger alldeles intill och besöks så ofta det är möjligt. Miljön anpassas efter barnens intressen och behov av olika lekar. I leken tränar barnen det sociala samspelet, lär sig lösa konflikter och att samarbeta. Visionen för verksamheten
är att den ska vara rolig, trygg och lärorik, samt att alla ska bli sedda och få ett positivt bemötande.

För att barnen ska utmanas i den stora barngruppen åker familjedaghemmet på regelbundna veckoträffar till Sunnanängs förskola i Höreda.

Stängningsdagar

För att ge familjedaghemmets personal möjlighet att planera,
utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har familjedaghemmet möjlighet
att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat
sätt erbjuds plats på någon annan enhet vid dessa tillfällen. Information om
stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2019/2020
Fredag 6 september 2019
Måndag 18 november 2019
Fredag 7 februari 2020
Måndag 1 juni 2020

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun. 

Kontakt

Värne familjedaghem

Besök:

Kvarnvägen 2, Höreda

Post:

575 94 Eksjö

Telefon:

070-250 27 21

E-post:

britt-marie.hugosson@eksjo.se


Ansvarig förskollärare
Britt-Marie Hugosson
Telefon: 070-250 27 21

Förskolechef 
Susanne Lindström
Telefon: 0381-423 72
E-post: susanne.lindstrom@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog finns under Elevhälsa och trygghet 

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 5 november 2019

Värne familjedaghem i Eksjö kommun

Värne familjehem är en verksamhet i hemmiljö med en liten barngrupp om cirka 4-6 barn. Verksamheten
bedrivs av en förskollärare med lång erfarenhet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Kvarnvägen 2

Eksjö

Värne familjedaghem

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.