Logotyp Eksjö kommun

Kvarnarp

Förskolan Kvarnarp ligger nära skog och natur i området Kvarnarp i södra delen av Eksjö.

Förskolan Kvarnarp har av tre avdelningar. Spegel, Spegel och Flygande Mattan för yngre barn i åldern 1–3 år och Sim Sala Bim för de äldre barnen i åldern 3–6 år.

Förskolan samarbetar med Föreningen organisk-biologisk odling (FOBO) där barnen har sin egen odling och en fin och spännande lekmiljö. Förskolans mål är att ge barnen omsorg, trygghet och en positiv självbild. Förskolan arbetar efter mottot "Jag kan – jag vill – jag vågar". Leken och det lustfyllda lärandet står i fokus i vår verksamhet.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2020/2021
Onsdag 16 september 2020
Måndag 16 november 2020
Fredag 5 februari 2021
Tisdag 25 maj 2021

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt och frånvaro

Förskolan Kvarnarp

Besök:

Dukers väg 22, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-366 76


Avdelningar
Spegel spegel, telefon 0381-366 76
Flygande mattan, telefon 0381-366 77
Sim sala bim, telefon 0381-366 65

Rektor
Mia Hagström
Telefon: 0381-366 56
E-post: mia.hagstrom@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Nya rutiner för frånvaroanmälan och hämtning/lämning av barn på förskolan
Från och med den 3 augusti 2020 har du som vårdnadshavare ansvar för att digitalt markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats respektive hämtats.

Se ytterligare instruktioner i PDF-dokumentet: