Logotyp Eksjö kommun

Förskoleklass

Barnen börjar förskoleklass på hösten samma år de fyller sex år. Att gå i förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatoriskt.

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete, utvecklande lek och språklig träning. Förskoleklassen är gratis och verksamheten följer läroplanen. I Eksjö kommun finns förskoleklasserna i grundskolornas lokaler. Ditt barn går i förskoleklass på den skola som barnet sedan ska gå i från årskurs 1. Förskoleklass är förlagd till fyra dagar i veckan, måndag till torsdag, klockan 8.00–12.50.

Läroplan för förskoleklass, Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Under hösten/vintern skickar barn- och utbildningssektorn ut ett brev till alla vårdnadshavare som har barn folkbokförda i Eksjö kommun och som fyller 6 år följande år. Brevet innehåller information om förskoleklass samt om vårdnadshavarnas möjlighet att välja vilka skola man önskar att barnet ska få börja i. Läs mer om att välja skola

Läsår 22/23, e-tjänsten öppnar för nytt skolval den 1 oktober 2021.

Rubrik plusbox

Innehåll plusbox

Rubrik

Innehåll plusbox

Rubrik 2 plusbox

Innehåll plusbox

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00