Grundsärskola

Grundsärskola är en särskild skolform som ger elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Grundsärskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

I grundsärskolan anpassas utbildningen för att den så mycket som möjligt ska motsvara grundskolans. Grundsärskolan består av utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också bestå av ämnen enligt grundskolans kursplaner. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan. Läs mer på Skolverkets webbplats om läroplan för grundsärskolan Länk till annan webbplats.

Inom grundsärskolan finns en inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av, utbildningen i grundsärskolans olika ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning.

Mottagande i grundsärskolan

Det är viktigt att de elever som har rätt till grundsärskola får den möjligheten. Därför görs en utredning av eleven innan han eller hon får erbjudande om att börja i grundsärskola. Utredningen omfattar en pedagogisk, psykologisk medicinsk och social bedömning. Samråd med dig som förälder sker när utredningen görs.

I Eksjö kommun bedrivs årskurs 1–6 i grundsärskolan i första hand på Grevhagsskolan i Eksjö. Där finns det personal med särskild kompetens, moderna lokaler, anpassad utrustning och goda möjligheter till integrering med elever i grundskolan, till exempel genom ett speciellt värdklassystem.

Årskurs 7–9 i grundsärskolan bedrivs på Prästängsskolan i Eksjö. Grundsärskoleeleverna på Prästängsskolan tillhör i grundskolans klasser. Eleverna vid grundsärskolan följer sina så kallade värdklasser i vissa ämnen och vid gemensamma aktiviteter.

Länk till kontaktuppgifter för grundsärskolan

Intyg och betyg

Efter avslutad grundsärskola får eleverna intyg om den utbildning de har gått. Om en elev eller du som förälder begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska gälla elevens möjlighet att fortsätta studera.

Om en elev, eller du som förälder begär det, ska betyg sättas i grundsär­skolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9, och när ett ämne har avslutats. Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet. I inriktningen träningsskolan sätts inga betyg.

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Rektor grundsärskolan
Mats Hagbranth
Telefon: 0381-365 89
E-post: mats.hagbranth@eksjo.se

Fler kontaktuppgifter
Fler kontaktuppgifter till grundsärskolan

Sidan senast uppdaterad:

Grundsärskola i Eksjö kommun

Grundsärskola är en särskild skolform som ger elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Grundsärskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.