Eksjö kommuns logotyp

Nyheter och meddelanden i Edlevo

I appen Edlevo kan du som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen ta del av nyheter från skolan/förskolan. Du har även möjlighet att skicka meddelanden till barnens/elevernas pedagoger.

Läsa nyheter

 • Starta appen ”Edlevo”.
 • Logga in med ditt BankID.
 • Tryck på ”Nyheter
 • Här kan du nu se aktiva nyheter, samt äldre nyheter (under inaktiva). Det finns även en sökfunktion om du söker efter något speciellt.

Läsa meddelande

 • Starta appen ”Edlevo”.
 • Logga in med ditt BankID.
 • Tryck på ”Meddelanden”.
 • Tyck på det meddelande du vill läsa.

Skriva meddelande

 • Starta appen ”Edlevo”.
 • Logga in med ditt BankID.
 • Tryck på ”Meddelanden”.
 • Tyck på ”+” för att skapa ett nytt meddelande.
 • Välj mottagare, antingen baserat på grupper, eller genom att trycka på förstoringsglaset för att söka fram mottagare. (Tryck på ”+” framför för att lägga till mottagare och sedan på pilen).
  (Se även nedan om olika varianter av meddelanden).
 • Skriv ditt meddelande och tryck på ”Skicka-knappen”.
Meddelanden här skriver jag ditt meddelande

Olika varianter av meddelanden

Informationsmeddelande

Ett ”informationsmeddelande” skickas till en enhet eller avdelning (på förskolan/fritidshemmet) och kan läsas av flera personer. Därför bör inte känslig information, till exempel om sjukdom och hälsa, skickas hit utan bara allmän information. Ett informationsmeddelande kan personalen inte svara på.

Personligt meddelande

Ett ”personligt meddelade” kan bara läsas av vald/valda mottagare (till exempel ditt barns förskollärare, lärare, fritidspedagog) och är därför ett säkert kommunikationssätt ur GDPR-perspektiv. Här kan du på ett säkert sätt skicka information, om till exempel sjukdom och hälsa. Nackdelen med personligt meddelande är att kollegor och eventuella vikarier inte kan se det. Därför kan det dröja innan meddelandet läses om mottagaren inte är i tjänst.

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00