Välkommen till Eksjö kommun

Logotyper: Europeiska jordbruksfonden, Leader, Astrid Lindgrens hembygd
LYSSNA

Projekt: Odling som pedagogiskt verktyg

Under odlingssäsongen 2023 har Eksjö kommun drivit ett odlingsprojekt på flera förskolor i kommunen, genom medel från Astrid Lindgrens Hembygd. Syftet har varit att öka medvetenheten om varifrån maten kommer, uppmuntra till odlingsintresse och visa på hur ett hållbart samspel mellan natur och människa kan fungera.

Förskolorna Blåsippan i Eksjö, Skogsgläntan i Hjältevad och Hults förskola i Hult har deltagit i projektet. Projektet innebar att alla avdelningar på förskolorna haft en gemensam odling på sina gårdar.

Initiativtagare till projektet är Gun Svensson, då måltidsutvecklare vid Eksjö kommun. Tanken med projektet har varit att skapa grunden till ett växande intresse för odling, och att på ett konkret sätt visa var maten kommer ifrån. I förlängningen kan det bidra till en mer hållbar livsstil bland kommunens yngre invånare och deras familjer.

Linnea Granath har varit anställd som projektledare med odling som pedagogiskt verktyg och ansvarade för verksamheten. Under odlingssäsongen har hon haft regelbundna träffar med barnen i odlingen och på ett pedagogiskt sätt lärt ut grunderna i odling. Barnen har bland annat fått lära sig om:

  • Hur grönsaker odlas.
  • Hur vi får jorden att må bra.
  • Hur vi får insekter att trivas.
  • Hur fröer blir till.

Leader-projekt finansierat av Astrid Lindgrens Hembygd

Projektet ”Odling som pedagogiskt verktyg” har varit ett Leader-projekt på 10 månader finansierat av Astrid Lindgrens Hembygd. Astrid Lindgrens Hembygds uppdrag är att fördela projektstöd för lokal landsbygdsutveckling, leaderstöd, med finansiering från medlemskommunerna och EU/Landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket ansvarar för Landsbygdsprogrammet.

Mer information på www.astridlindgrenshembygd.se Länk till annan webbplats.

Projektet är uppmärksammat av MATtanken

MATtanken Länk till annan webbplats. är en projektfinansierad verksamhet som bidrar till hållbara offentliga måltider, och vänder sig till aktörer inom den offentliga måltiden. Läs om projektet "Odling som pedagogiskt verktyg" i deras erfarenhetsbank:

Artikel: "Kål-slott och solstolar ger lustfyllt lärande om mat" Länk till annan webbplats.

MATtanken har också besökt förskolan Skogsgläntan i Hjältevad och skrivit en artikel som vi delar på eksjo.se:

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Projekt: Odling som pedagogiskt verktyg

Projekt: Odling som pedagogiskt verktyg

Lägg in en beskrivning på sidan som syns vid delning på sociala medier, på google och i menyer.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.