LYSSNA

Information för dig som företagare

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please click on Translate in the site's menu to read more.

Rådgivning och stöd till företagare

Företagare i kommunen är välkomna att kontakta näringslivsenheten för rådgivning och stöd, antingen genom att skicka ett mejl eller ringa vardagar mellan klockan 8–16. Du som företagare kan också kontakta näringslivsenheten för att bli lotsad till rätt instans gällande åtgärder som kommunen vidtar.

Ida Fredman, telefon 0381-362 71, e-post: ida.fredman@eksjo.se
Maria Lindholm, telefon 0381-368 20, e-post: maria.lindholm@eksjo.se

Företagsjouren

Företagsjouren är en neutral samtalspartner som bemannas av rådgivare med många års erfarenhet av företagande. Företagsjourens uppdrag är att stötta små och medelstora företag samt gröna näringar med tyngdpunkt på det professionella lantbruket, till att undanröja det akuta problem som företaget står inför. Företagsjouren är verksamma i alla tretton kommuner i Jönköpings län. Stödet från Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet bedrivs under sekretess. Mer information om Företagsjouren finns på Region Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats.

Länsöverskridande nätverk

Eksjö kommuns näringslivsenhet deltar i länsöverskridande nätverk med Region Jönköpings län och Länsstyrelsen för att sprida information till företagen i Eksjö kommun kring de åtgärdspaket som riksdag och regering anslår. Inspel vidarebefordras också regelbundet till regeringen.

Möjlighet till anstånd med betalning

Företag i kommunen kan ansöka om anstånd med betalning av vissa avgifter inom kommunalt vatten och avlopp, elnät, fjärrvärme, sophämtning och viss kommunal tillsyns- och tillståndsverksamhet. Anstånd beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta. Kontakta utställaren av fakturan för mer information.

Möjlighet till kortare betalningstider

Eksjö kommun har en generös hållning till kortare betalningstider till leverantörer om behovet finns. Kontakta beställande verksamhet för mer information.

Möjlighet att skjuta upp tillsynsbesök

Eksjö kommun tar hänsyn till företags olika förutsättningar till att ta emot besök och kan skjuta upp tillsynsbesök som inte är helt nödvändiga. En bedömning om en tillsyn är lämplig överhuvudtaget, och vilken typ av tillsyn som bör utföras, kommer att göras i varje enskilt fall.

Information från andra organisationer

Här finns ett antal länkar samlade där du som företagare i Eksjö kommun kan hitta viktig information.

Verksamt.se Länk till annan webbplats. samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information som är viktig för dig som företagare att känna till.

Företagsjouren Länk till annan webbplats. är en neutral samtalspartner som bemannas av rådgivare med många års erfarenhet av företagande.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats. informerar om vad som gäller för korttidspermittering.

Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats. för dialog med regeringen angående för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

Organisationen Företagarna Länk till annan webbplats. har samlat artiklar gällande påverkan på svenska småföretagare.

Almi Länk till annan webbplats. ger information till dig som behöver finansiellt stöd på grund av krisen.

Skatteverket Länk till annan webbplats. informerar om vad som är viktigt för dig som företagare att känna till utifrån deras regelverk.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang.

Information från Försäkringskassan Länk till annan webbplats. angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Svensk Handels  Länk till annan webbplats.samlade information som covid-19 för dig som arbetsgivare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats. har tagit fram ett underlag till stöd för hur du som företagare kan planera din verksamhet säkert och i krissituationer

Informationen senast uppdaterad: 29 september 2021, klockan 21.05

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Information för dig som företagare

Information om vad som gäller för näringsliv angående coronaviruset covid-19

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.