Eksjö kommuns logotyp

Befolkning

I februari 2023 publicerade Statistiska Centralbyrån, SCB, befolkningsutvecklingen för 2022.

För Eksjö innebär befolkningsförändringen på plus 24 personer, en procentuell ökning på 0,13 procent. Jämfört mot länets kommuner placerar sig Eksjö kommun på åttonde plats av länets kommuner utifrån den procentuella förändringen.

Tabellen nedan visar befolkningsförändringen i kommunerna i Jönköpings län under 2022 jämfört med 2021.

Befolkningsförändring i kommunerna i Jönköpings län. År 2021 och 2022 jämförs.

Befolkningsförändring i Jönköpings län 2021 (jämfört med 2022)

Förändring

Kommun

2021-12-31

2022-12-31

Absolut

Procent

Aneby

6 892

6 824

-68

-0,99%

Eksjö

17 834

17 858

24

0,13%

Gislaved

29 556

29 481

-75

-0,25%

Gnosjö

9 570

9 438

-132

-1,38%

Habo

12 810

13 128

318

2,48%

Jönköping

143 579

145 114

1 535

1,07%

Mullsjö

7 430

7 532

102

1,37%

Nässjö

31 782

31 944

162

0,51%

Sävsjö

11 709

11 771

62

0,53%

Tranås

18 874

18 804

-70

-0,37%

Vaggeryd

14 746

14 854

108

0,73%

Vetlanda

27 621

27 673

52

0,19%

Värnamo

34 661

34 692

31

0,09%

Befolkningsutveckling i kommunens tätorter

Under 2021 ökade folkmängden i Eksjö kommun med 46 invånare och var den 31 december 2021 17 834 invånare.

Befolkningsutveckling i kommunens tätorter 2015-2021

Ort

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021

Tätorter:
Bruzaholm

235

287

280

269

241

231

245

Eksjö

10 210

10 332

10 544

10 673

10 780

10 873

10 952

Hjältevad

348

361

412

404

410

381

339

Hult

457

468

466

439

430

427

406

Ingatorp

467

475

482

483

480

466

506

Mariannelund

1 498

1 582

1 653

1 623

1 595

1 587

1 566

Småorter:
Höreda

109

113

112

118

113

118

118

Bellö

73

72

72

74

75

71

72

Värne

122

126

124

129

133

130

131

Summa tät- och småorter

13 519

13 816

14 145

14 212

14 257

14 284

14 335

Landsbygd

3 271

3 313

3 271

3 455

3 496

3 504

3 499

Hela kommunen

16 790

17 129

17 416

17 667

17 753

17 788

17 834

Befolkningsutveckling i Eksjö kommun
År
Folk-mängdÅrlig förändr.Födda
Döda
Födelse-nettoIn-flyttade
Ut-flyttade
Flyttnings-netto
2013:16 46496178197-191 048933115
2014:16 598134181206-251 156995161
201516 790192185189-41 2101 016194
2016:17 129339172212-401 4961 120377
2017:17 416287198241-431 4091 090319 
2018:17 667251191205-141 3141 052262

2019:

17 753

86

174

155

19

1 007

961

46

2020:

17 788

35

196

225

-29

1 102

1 049

53

2021:

17 834

46

192

204

-12

1 022

973

49

2022

17 858

24

167

212

-45

1 016

970

46

Befolkningsprognos 2020–2030

Befolkningsprognosen för Eksjö kommun innebär under prognosperioden 2023-2035 ökar med 426 personer från 17 858 år 2022 till 18 284 år 2035.

  • Antalet barn, 0–5 år, beräknas minska med 10 personer från 1 176 år 2022 till 1 166 år 2035.
  • Antalet barn eller unga, 6–15 år, beräknas minska med 117 personer från 2 096år 2022 till 1 979 år 2035.
  • Antalet unga, 16–18 år, beräknas öka med 16 personer från 598 år 2022 till 614 år 2035.
  • Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar 19-64 år beräknas minska med 52 personer från 9 427 år 2022 till 9 375 år 2035.
  • Antalet yngre pensionärer, 65–79 år, beräknas öka med 5 personer från 3 282år 2022 till 3 287år 2035.
  • Antalet äldre pensionärer, 80 år och äldre, beräknas öka med 584 personer från 1 279 år 2022 till 1 863 år 2035.
  • Födelsenettot beräknas vara negativt under prognosperioden med mellan 12–33 personer respektive år.
  • Flyttnettot beräknas vara positivt under prognosperioden med mellan 17–82 personer respektive år. Historiskt är det invandringsnettot som varit positivt för flyttnettot för Eksjö kommun snarare än det inrikes flyttnettot.
Tabellen nedan visar befolkningsprognosen i Eksjö kommun uppdelat i olika åldersgrupper. Alla siffror avser per 31 december.

Ålder

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

185

183

184

184

185

185

186

188

1-5

991

974

977

955

938952

953

958

6

193

209

187

214

208

179

193

191

7-15

1905

1891

1873

1867

1872

1885

1845

1834

16-18

614

618

641

641

645

615

639

635

19

175

199

202

192

205

221

196

205

20-24

878

864

865

885

869

887

920

922

25-39

3124

3081

3057

3040

3020

2972

2927

2892

40-59

4141

4149

4135

4108

4095

4116

4127

4153

60-64

1047

1063

1104

1132

1182

1182

1199

1186

65-79

3312

3276

3225

3220

3183

3185

3188

3202

80-84

660

708

775

808

839

877

867

855

85-89

384

403

410

422

460

462

505

557

90-94

200

200

197

193

187

199

209

213

95-w

55

57

66

63

65

68

69

71

Summa

17 862

17 877

17 900

17 923

17 953

17 986

18 023

18 062

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se