Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Barn- och utbildningsberedningen består av samma ledamöter och sammanträder vid samma tillfällen.

Nämnden och beredningen behandlar ärenden inom dessa områden:

  • förskoleverksamhet
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola
  • öppen ungdomsverksamhet
  • förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Bo-Kenneth Knutsson (C)
Förste vice ordförande: Anders Pansell (KD)
Andre vice ordförande: Stig Axelsson (S)
Sekreterare: Yvonne Hörberg

Protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsberedningen. Det är kallelser till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2022

12 januari (reservdag)
9 februari
16 mars
13 april
11 maj
8 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
14 december


Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden behandlar ärenden inom dessa områden: förskoleverksamhet, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, öppen ungdomsverksamhet och förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.