Logotyp Eksjö kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Barn- och utbildningsberedningen består av samma ledamöter och sammanträder vid samma tillfällen.

Nämnden och beredningen behandlar ärenden inom dessa områden:

  • förskoleverksamhet
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola
  • öppen ungdomsverksamhet
  • förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Bo-Kenneth Knutsson (C)
Förste vice ordförande: Anders Pansell (KD)
Andre vice ordförande: Stig Axelsson (S)
Sekreterare: Yvonne Hörberg

Protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till barn- och utbildningsnämnden och barn-och utbildningsberedningen. Det är kallelser till de senaste sammanträdena som visas.

Mötestider

2020

19 februari
18 mars
22 april
20 maj
17 juni
19 augusti
16 september
21 oktober
18 november
16 december

2021
Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00