Logotyp Eksjö kommun

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd ansvarar för tillsynen över gode mäns, förvaltares och förmyndares uppdrag.

Kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda bildade 2019 en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt överförmyndarkansli. Förändringen tryggar en fortsatt effektiv och rättssäker hantering av ärenden.

Överförmyndarkansliet är beläget på Storgatan 7 A i Vetlanda. Det går i vanliga fall att besöka lokalkontoren i Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö en dag i veckan. 

Med anledning av Corona-viruset tar överförmyndarverksamheten inte emot besök. Detta gäller tillsvidare i samtliga samverkanskommuner; Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda.

Om ni har ett ärende får ni gärna ringa på telefon 0383-971 72. Vi har telefontid måndag-torsdag, kl. 09-12. Ni kan också kontakta oss via e-post overformyndaren@vetlanda.se

Om ni vill lämna handlingar får ni gärna skicka dem via post. Det går också att lämna handlingar i brevlådan vid Vetlanda kommuns kontaktcenter. För den som vill lämna handlingar i Aneby, Eksjö, Nässjö eller Sävsjö, lämnas de i respektive kommuns reception/kontaktcenter som skickar dem till oss.

När vi tar emot besök igen kommer vi att informera om det via e-post. Informationen kommer även att finnas på Vetlanda kommuns hemsida www.vetlanda.selänk till annan webbplats

Uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare samt information om lokalkontoret i Eksjö

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Hugo Cruz (KD)
Vice ordförande: Bent Dahnson (KD)

Ledamöter i Höglandets överförmyndarnämndlänk till annan webbplats

Mötestider

2020

15 januari Vetlanda
19 januari Vetlanda
18 mars Vetlanda
15 april Samverkanskommun Sävsjö
13 maj Vetlanda
10 juni Samverkanskommun Sävsjö
12 augusti Vetlanda
16 september Samverkanskommun Eksjö
14 oktober Vetlanda
11 november Samverkanskommun Nässjö
9 december Vetlanda

2021

Sammanträden bör huvudsakligen förläggas till Vetlanda kommun som värdkommun så länge som Corona-pandemin råder.

13 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
16 juni
11 augusti
15 september
13 oktober
10 november
8 december

Kontakt

Höglandets överförmyndarverksamhet

Besök:

Storgatan 7 A i Vetlanda

Post:

574 80 Vetlanda

Telefon:

Även lokalkontoret i Eksjö kontaktas på ovanstående telefonnummer och e-postadress.