Kommunrevisionen

Kommunrevisionen i Eksjö kommun har åtta förtroendevalda revisorer. Revisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas verktyg för att årligen, självständigt och opartiskt, granska den verksamhet som kommunen och de kommunala bolagen driver. Att styrelser och nämnder tar det ansvar de fått prövas av revisionen.

Resultatet från kommunrevisionens granskningar överlämnas till kommunfull­mäktiges som svarar för ansvarsprövning av nämnderna och kommunstyrelsen.

Revisorerna granskar:

  • om verksamheten sköts ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna granskar om de kommunala bolagens verksamheter sköts enligt Eksjö kommuns avsikt, och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Ledamöter

Ledamöter 2019-01-01–2023-06-30

Ordförande:
Stig Andersson (S)
Vice ordförande: Karin Elardt (M)

Revisionen kan även kontaktas via e-post kommunrevisionen@eksjo.se

Revisionskontoret

Kommunrevisionen Höglandet är ett gemensamt revisionskontor som har bildats genom ett samarbete mellan Aneby kommun, Eksjö kommun, Ydre kommun samt Höglandsförbundet.

Revisionskontoret biträder de förtroendevalda revisorerna i sin granskning av kommunens styrelse, nämnder och bolag. Revisionskontoret tar vid behov in konsulter som hjälp vid granskning.

Revisionschef
Jens Eriksson
Telefon: 0381-366 17
E-post: jens.eriksson@eksjo.se

Kommunrevisionen Höglandet
Besöksadress: Kaserngatan 16, Eksjö
Postadress: Kommunrevisionen Höglandet, Kaserngatan 16, 575 35 Eksjö

Granskning av verksamheter

Kommunrevisionens granskningar av verksamheter.

2021

Granskning av verksamheter 2020

Granskning av verksamheter 2019

Granskning av verksamheter 2018

Granskning av bokslut

Kontakt

Revisionschef Jens Eriksson

Besök:

Kaserngatan 16, Eksjö

Post:

Kommunrevisionen Höglandet, Kaserngatan 16, 575 35 Eksjö

Telefon:

Sidan senast uppdaterad:

Kommunrevisionen i Eksjö kommun

Kommunrevisionen i Eksjö kommun har åtta förtroendevalda revisorer. Revisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas verktyg för att årligen, självständigt och opartiskt, granska den verksamhet som kommunen och de kommunala bolagen driver. Att styrelser och nämnder tar det ansvar de fått prövas av revisionen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.