LYSSNA

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (ks) har 13 ledamöter och är kommunens ”regering”. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs enligt budgetramar och andra antagna styrdokument.

Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion, liksom uppsiktsplikt över den bolagsdrivna verksamheten, den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken.

Till kommunstyrelsen hör ledningsutskottet och fyra nämnder.  

Ledamöter

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Annelie Hägg (C)
Förste vice ordförande:
Markus Kyllenbeck (M)
Andre vice ordförande:
Sebastian Hörlin (S)
Sekreterare: Helena Lundborg

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Ärendelista

Här finns ärendelistan/kallelsen till kommunstyrelsen. Det är kallelsen till det senaste sammanträdet som visas.

Handlingar

Vill du ta del av handlingarna inför ett sammanträde i kommunstyrelsen, är du välkommen att kontakta kommunledningskontoret via kontaktcenter på telefon 0381-360 00 eller via e-post till kommun@eksjo.se

Mötestider


2020

21 januari
3 mars
17 mars
31 mars
5 maj
2 juni
1 september
29 september
20 oktober
3 november
1 december

2021
19 januari
23 februari
16 mars
30 mars
4 maj
1 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
30 november

Mandatfördelning

Fördelningen av kommunstyrelsens 13 mandat, 2019-2022

 • Socialdemokraterna 5 mandat
 • Centerpartiet 2 mandat
 • Moderaterna 3 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat
 • Liberalerna 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Ledningsutskottet

Ledningsutskottet bereder och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen. I vissa fall har utskottet delegation att besluta inom dessa områden:

 • näringslivs- och utvecklingsfrågor
 • personalfrågor, personalpolitik och lönepolitik
 • initiera och följa upp övergripande förändringar i förvaltningsorganisationen
 • upphandling och övriga ärenden avseende internservice, ekonomi, finansiering, borgensfrågor,
 • bereda budget och bokslut
 • regionala frågor
 • information och marknadsföring
 • frågor som rör de kommunala bolagen
 • högskole- och vuxenutbildning
 • internationella frågor
 • ärenden som avser externa bolag och regionala organ
 • ärenden som något annat utskott inte naturligt har hand om

Ledningsutskottets ledamöter 2019–2022

Ordförande: Annelie Hägg (C)
Vice ordförande: Markus Kyllenbeck (M)
Andre vice ordförande: Sebastian Hörlin (S)

Ledningsutskottets protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2020

2019

2018

2017

Ledningsutskottets mötestider

2020
14 januari
18 februari
17 mars
21 april
28-29 april - Budgetberedning
19 maj
16 juni
18 juni - Budgetberedning
18 augusti
15 september
20 oktober
17 november
15 december

2021
9 februari
15 -16 februari - Bokslut
16 mars
20 april
27-28 april - Budgetberedning
18 maj
14 juni - Budgetberedning
15 juni
17 augusti
25-26 augusti - Budgetberedning
14 september
12 oktober
16 november
14 december

Ledningsutskottets ärendelista

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Kommunstyrelsen och ledningsutskottet i Eksjö kommun

Kommunstyrelsen (ks) har 15 ledamöter och är kommunens ”regering”. Ks ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs i enlighet med budgetramar och andra styrdokument som fullmäktige antagit. Ledningsutskottet bereder och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.