Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (ks) har 13 ledamöter och är kommunens ”regering”. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs enligt budgetramar och andra antagna styrdokument.

Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion, liksom uppsiktsplikt över den bolagsdrivna verksamheten, den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken.

Till kommunstyrelsen hör ledningsutskottet och fyra nämnder.  

Ledamöter

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Annelie Hägg (C)
Förste vice ordförande:
Markus Kyllenbeck (M)
Andre vice ordförande:
Sebastian Hörlin (S)
Sekreterare: Helena Lundborg

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Ärendelista

Här finns ärendelistan/kallelsen till kommunstyrelsen. Det är kallelsen till det senaste sammanträdet som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Handlingar

Vill du ta del av handlingarna inför ett sammanträde i kommunstyrelsen, är du välkommen att kontakta kommunledningskontoret via kontaktcenter på telefon 0381-360 00 eller via e-post till kansli@eksjo.se

Mötestider

2023
10 januari
7 februari
7 mars
21 mars
4 april
2 maj
30 maj
5 september
10 oktober
7 november
5 december

Mandatfördelning

Fördelningen av kommunstyrelsens 13 mandat, 2019–2022

 • Socialdemokraterna 5 mandat
 • Centerpartiet 2 mandat
 • Moderaterna 3 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat
 • Liberalerna 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Fördelningen av kommunstyrelsens 13 mandat, 2023-2026

 • Socialdemokraterna 4 mandat
 • Centerpartiet 2 mandat
 • Moderaterna 3 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat
 • Liberalerna 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 2 mandat

Ledningsutskottet

Ledningsutskottet bereder och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen. I vissa fall har utskottet delegation att besluta inom dessa områden:

 • näringslivs- och utvecklingsfrågor
 • personalfrågor, personalpolitik och lönepolitik
 • initiera och följa upp övergripande förändringar i förvaltningsorganisationen
 • upphandling och övriga ärenden avseende internservice, ekonomi, finansiering, borgensfrågor
 • bereda budget och bokslut
 • regionala frågor
 • information och marknadsföring
 • frågor som rör de kommunala bolagen
 • högskole- och vuxenutbildning
 • internationella frågor
 • ärenden som avser externa bolag och regionala organ
 • ärenden som något annat utskott inte naturligt har hand om

Ledningsutskottets ledamöter 2019–2022

Ordförande: Annelie Hägg (C)
Vice ordförande: Markus Kyllenbeck (M)
Andre vice ordförande: Sebastian Hörlin (S)

Ledningsutskottets protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2022

2021

2020

2019

Ledningsutskottets mötestider

2022
13 december

2023
24 januari
21 februari
28 februari- Bokslut
2 mars - Bokslut
21 mars
18 april
26-27 april - Budgetberedning
16 maj
22 augusti
13-14 septmber- Budgetberedning
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Ledningsutskottets ärendelista

Här finns ärendelistan/kallelsen till ledningsutskottet. Det är kallelsen till det senaste sammanträdet som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Handlingar

Vill du ta del av handlingarna inför ett sammanträde i ledningsutskottet, är du välkommen att kontakta kommunledningskontoret via kontaktcenter på telefon 0381-360 00 eller via e-post till kansli@eksjo.se

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Kommunstyrelsen och ledningsutskottet i Eksjö kommun

Kommunstyrelsen (ks) har 15 ledamöter och är kommunens ”regering”. Ks ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs i enlighet med budgetramar och andra styrdokument som fullmäktige antagit. Ledningsutskottet bereder och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.