Logotyp Eksjö kommun

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta politiska ledning under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå.

Krisledningsnämnden består av sju ledamöter.

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Annelie Hägg (C)
Förste vice ordförande: Markus Kyllenbeck (M)
Andre vice ordförande: Sebastian Hörlin (S)

Protokoll

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00