Logotyp Eksjö kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Samhällsberedningen består av samma ledamöter och sammanträder vid samma tillfälle. 

Nämnden och beredningen behandlar ärenden inom dessa områden:

  • fysisk planering
  • naturvård
  • miljölagstiftning
  • mark och exploatering
  • trafiknämndsärenden

Nämnden är också beslutande instans i myndighetsärenden för dessa verksamhetsområden.

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Anders Gustafsson (M)
Vice ordförande: Karin Eriksson (C)
Andre vice ordförande: Bertil Granman (S)
Sekreterare: Maria Axelsson

Bertil Granman (S)
Johan Starck (S)
Tommy Ingvarsson (C)
Ronnie Gustafsson (M)
Urban Svensson (SD)

Ersättare

Anders Larsson (C)
Alf Nordell (S)
Lars Jansson (M)
Ingela Johansson (S)
Gunnar Svensson (KD)
Sven-Olof Lindahl (L)
Eva Ekenberg (MP)

Kontaktuppgifter till samtliga politiker

 Protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Ärendelista

Mötestider 2020

19 februari
18 mars
20 april
20 maj
17 juni
19 augusti
16 september
21 oktober
18 november
16 december