Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Tillväxt- och utvecklingsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Tillväxt- och utvecklingsberedningen består av samma ledamöter och sammanträder vid samma tillfällen. 

Nämnden och beredningen behandlar ärenden inom dessa områden:

  • näringsliv och sysselsättning
  • turism och besöksnäring
  • bibliotek
  • museum
  • kultur-, fritid- och idrottsverksamhet
  • vuxenutbildning
  • högskoleverksamhet

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Maria Havskog (C)
Förste vice ordförande: Annelie Sjöberg (M)
Andre vice ordförande: Johan Andersson (S)
Sekreterare: Karolina Eriksson

Protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till tillväxt- och utvecklingsnämnden och tillväxt- och utvecklingsberedningen. Det är kallelsen till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2022

9 februari
16 mars
13 april
11 maj
8 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
14 december

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Tillväxt- och utvecklingsnämnden behandlar ärenden inom dessa områden: näringsliv och sysselsättning, turism och besöksnäring, bibliotek, kultur-, fritid- och idrottsverksamhet, vuxenutbildning samt högskoleverksamhet.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.