Logotyp Eksjö kommun

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Tillväxt- och utvecklingsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Tillväxt- och utvecklingsberedningen består av samma ledamöter och sammanträder vid samma tillfällen. 

Nämnden och beredningen behandlar ärenden inom dessa områden:

  • näringsliv och sysselsättning
  • turism och besöksnäring
  • bibliotek
  • museum
  • kultur-, fritid- och idrottsverksamhet
  • vuxenutbildning
  • högskoleverksamhet

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Maria Havskog (C)
Förste vice ordförande: Annelie Sjöberg (M)
Andre vice ordförande: Lars Aronsson (S)
Sekreterare: Karolina Eriksson

Protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till tillväxt- och utvecklingsnämnden och tillväxt- och utvecklingsberedningen. Det är kallelsen till de senaste sammanträdena som visas.

Mötestider

2020

19 februari
18 mars
22 april
20 maj
17 juni
19 augusti
16 september
21 oktober
18 november
16 december

2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00