Logotyp Eksjö kommun

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Tillväxt- och utvecklingsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Tillväxt- och utvecklingsberedningen består av samma ledamöter och sammanträder vid samma tillfällen. 

Nämnden och beredningen behandlar ärenden inom dessa områden:

  • näringsliv och sysselsättning
  • turism och besöksnäring
  • bibliotek
  • museum
  • kultur-, fritid- och idrottsverksamhet
  • vuxenutbildning
  • högskoleverksamhet

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Maria Havskog (C)
Förste vice ordförande: Annelie Sjöberg (M)
Andre vice ordförande: Lars Aronsson (S)
Sekreterare: Karolina Eriksson

Protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till tillväxt- och utvecklingsnämnden och tillväxt- och utvecklingsberedningen. Det är kallelsen till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2022

9 februari
16 mars
13 april
11 maj
8 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
14 december

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00