Logotyp Eksjö kommun

Valnämnden

Vart fjärde år arrangerar och genomför valnämnden i Eksjö de allmänna valen, både till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Nämnden ansvarar också för valet av delegater till Europaparlamentet, som genomförs vart femte år. Eventuella folkomröstningar arrangeras också av valnämnden.

Valnämnden sammanträder i princip endast de år något val genomförs. Allmänna val 2018

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Lars-Åke Andersson (M)
Vice ordförande: Ulla Johnsson (C)
Sekreterare: Helena Lundborg 

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00