LYSSNA

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • förskoleverksamhet
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola
  • öppen ungdomsverksamhet
  • förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Bo-Kenneth Knutsson (C)
Vice ordförande: Anders Pansell (KD)
Andre vice ordförande: Stig Axelsson (S)
Sekreterare: Yvonne Hörberg

Christina Bladh (S)
Raoul Adolfsson (M)
Ingbritt Martinsson (C)
Ingrid Ottosson (S)

Ersättare

Lars Ugarph (M)
Anton Furuholm (S)
Micael Frisk (C)
Regina Rosell (V)
Roddy Brun (KD)
Magnus Alm (L)
Helena Möller (SD)

Kontaktuppgifter till samtliga politiker

Protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Ärendelista

Här finns ärendelistan/kallelsen till barn- och ungdomsnämnden. Det är kallelsen till det senaste sammanträdet som visas.

Mötestider 2019

16 januari
6 februari
13 mars
17 april
15 maj
12 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 25 november 2019

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden behandlar ärenden inom dessa områden: förskoleverksamhet, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, öppen ungdomsverksamhet och förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.