LYSSNA

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • fysisk planering
  • naturvård
  • miljölagstiftning
  • mark och exploatering
  • trafiknämndsärenden

Nämnden är också beslutande instans i myndighetsärenden för dessa verksamhetsområden.

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Anders Gustafsson (M)
Vice ordförande: Karin Eriksson (C)
Andre vice ordförande: Bertil Granman (S)
Sekreterare: Maria Axelsson

Bertil Granman (S)
Johan Starck (S)
Tommy Ingvarsson (C)
Ronnie Gustafsson (M)
Urban Svensson (SD)

Ersättare

Jan Nilsson (C)
Alf Nordell (S)
Lars Jansson (M)
Rozita Hedqvist (S)
Gunnar Svensson (KD)
Sven-Olof Lindahl (L)
Eva Ekenberg (MP)

Kontaktuppgifter till samtliga politiker

 Protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Ärendelista

Mötestider 2019

16 januari
6 februari
13 mars
17 april
15 maj
12 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 3 december 2019

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärenden inom dessa områden: fysisk planering, naturvård, miljölagstiftning, mark och exploatering samt trafiknämndsärenden.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.