Eksjö kommuns logotyp

Kontakt med politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till alla förtroendevalda som har uppdrag vid Eksjö kommun.

Alla politiker kallas förtroendevalda. Bara några av de förtroendevalda ägnar sig åt politik på hel- eller deltid. Dessa är kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och oppositionsrådet. Alla övriga politiker är fritidspolitiker. Det innebär att de har sina politiska uppdrag utanför ordinarie arbete.

Kommunalråd och oppositionsråd besöker Mariannelund med jämna mellanrum. Boka gärna in en tid med någon av dem.

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd


Markus Kyllenbeck
(M)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0381-360 01
E-post: markus.kyllenbeck@eksjo.se 

Sebastian Hörlin (S)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Telefon: 0381-360 03
E-post: sebastian.horlin@eksjo.se 

Oppositionsråd

Annelie Hägg (C)
Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Telefon: 0381-360 04
E-post: annelie.hagg@eksjo.se

Pressbilder

Kommunfullmäktiges presidium

Diana Laitinen Carlsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande
E-post: diana.laitinen-carlsson@eksjo.se

Kristina Carlo (M)
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande
E-post: kristina.carlo@eksjo.se

Stellan Johnsson (C)
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande
E-post: stellan.johnsson@eksjo.se

Pressbilder

Sök förtroendevald efter namn eller partitillhörighet

I Eksjö kommun finns cirka 150 personer som är engagerade som fritidspolitiker i styrelse, nämnder, utskott och bolagsstyrelser.
Via länken nedan kan du till exempel söka efter:

  • kontaktuppgifter till förtroendevalda
  • vilka uppdrag respektive förtroendevald har
  • vilka som sitter i respektive nämnd eller styrelse
  • vilka som representerar de olika partierna