Logotyp Eksjö kommun

Medborgarundersökning

Medborgarundersökningar görs av Statistiska Centralbyrån (SCB). I undersökningen får ett slumpmässigt urval av kommuninvånare tycka till om kommunen och dess verksamheter.

Invånarna betygsätter kommunens verksamhet, regionen/kommunen som en plats att bo och leva på, samt på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

Medborgarundersökning 2018

Hösten 2018 genomfördes en medborgarundersökning.

Tidigare medborgarundersökningar

Eksjö kommun har deltagit i medborgarundersökningen 2008 och 2013.

I 2013 års undersökning tillfrågades 995 personer mellan 18 och 84 år om hur kommunen är som plats att bo och leva på, om kommunens verksamheter och om medborgarnas inflytande. Drygt hälften av de tillfrågade svarade på enkäten.

Här kan du se resultatet av undersökningen 2013: