Eksjö kommuns logotyp

Löpande insikt – undersökning

för att förbättra servicen

Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s undersökning ”Löpande Insikt” som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig både till privatpersoner och företag.

Genom att du deltar i ”Löpande Insikt” hjälper du kommunen att förbättra servicen och bidrar till ett bättre företagsklimat i Eksjö kommun.

Undersökningen innebär att du, som nyligen har avslutat ett myndighetsärende hos kommunen, får svara på ett antal frågor om hur du upplevde hanteringen av ditt ärende.

Områden som undersöks

De myndighetsområden som ”Löpande Insikt” undersöker är:

  • bygglov
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll

Kommunen kommer inte att kunna se vem som har svarat eller hur. Resultaten presenteras för kommunen i en sammanställd form där det inte går att identifiera person eller företag.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00