Eksjö kommuns logotyp

Digitaliseringsrådet Jönköpings län

Sedan 2011 finns ett Digitaliseringsråd för länet. Rådet har till uppdrag att ta till vara de möjligheter och nyttor som samverkan ger medborgare, besökare, näringsidkare och föreningsliv.

Tillsammans kan länets kommuner och region agera mot andra parter och få en starkare röst vid exempelvis kravställning av tekniska lösningar. Dessutom öppnas möjlighet till gemensamma investeringar och driftslösningar.

Digitaliseringsrådet träffas cirka tio gånger om året och består av en representant per kommun och region, totalt 14 medlemmar. Digitaliseringsrådet har kompetens för projektkoordinering och projektledning till sitt förfogande för att samordna och leda länsgemensamma projekt.

Läs mer om rådet och vad rådet arbetar med: