Eksjö kommuns logotyp

Kommunrevisionen Höglandet

Kommunrevisionen Höglandet är ett gemensamt revisionskontor som har bildats genom ett samarbete mellan Aneby kommun, Eksjö kommun, Ydre kommun samt Höglandsförbundet. Revisionskontoret innefattar förutom en revisionschef, en samverkansgrupp som utgörs av en representant från varje part.

Revisionskontoret biträder de förtroendevalda revisorerna i sin granskning av kommunens styrelse, nämnder och bolag. Revisionskontoret tar vid behov in konsulter som hjälp vid granskning.

Kommunrevisionen i Eksjö

Kontakt

Revisionschef Jens Eriksson

Besök:

Kaserngatan 16, Eksjö

Post:

Kommunrevisionen Höglandet, Kaserngatan 16, 575 35 Eksjö

Telefon: