Eksjö kommuns logotyp

Kärnenergiberedskap

Från och med den 1 juli 2022 ingår delar av Jönköpings län i planeringszoner för kärnkraftverken Oskarshamn och Ringhals. I planeringszonen ska det finnas beredskap att kunna hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka.

Om beredskaps- och planeringszoner

Beredskaps- och planeringszoner är områden där skyddsåtgärder förbereds. Förberedelserna ger förutsättningar att kunna genomföra effektiva skyddsåtgärder för allmänheten om en kärnteknisk olycka skulle inträffa.

Beredskapszonerna är indelade i en yttre och en inre beredskapszon. Den inre beredskapszonen har en ungefärlig utsträckning på fem kilometer ut från kärnkraftverken, och den yttre beredskapszonen har en ungefärlig utsträckning på 25 kilometer från kärnkraftverken. I beredskapszonerna finns det planering för

 • utrymning
 • inomhusvistelse
 • intag av jodtabletter
 • förberedelser för varning
 • förhandsutdelad information.

Kring kärnkraftverken finns även en planeringszon med en ungefärlig utsträckning på 100 kilometer. I planeringszonen finns det planering för

 • utrymning som bygger på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen,
 • inomhusvistelse
 • begränsad extrautdelning av jodtabletter.

Planeringszoner i Jönköpings län

I Jönköpings län ingår följande kommuner i planeringszonerna.

Inom Ringhals kärnkraftverks planeringszon:

 • Gislaveds kommun
 • Gnosjö kommun
 • Delar av Värnamo kommun (gräns öster om Bredaryd och Forsheda)

Inom Oskarshamns kärnkraftverks planeringszon:

 • Eksjö kommun
 • Vetlanda kommun

Länsstyrelsen har huvudansvaret

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder, är det länsstyrelsen som har det huvudsakliga ansvaret för räddningstjänst och sanering.

Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Detta genom att bland annat informera befolkningen om hälsoskyddsåtgärder som kan vidtas. Exempel på sådana åtgärder är extrautdelning av jodtabletter och inomhusvistelse i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

Bakgrund

Kärnkraftverken i Sverige har ett system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om olyckan ändå inträffar kan det i värsta fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen.

2015 fick Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över beredskapen kring kärnkraftverken. Uppdraget resulterade i att myndigheten föreslog att beredskapszonerna skulle förändras, samt att nya planeringszoner skulle upprättas. Maj 2020 beslutade regeringen att nya beredskaps- och planeringszoner skulle vara införda senast den 1 juli 2022.

De nya zonerna har utformats med hänsyn till praktiska aspekter: Effektiva skyddsåtgärder, samhällets återhämtning efter en olycka samt information till allmänheten. I Jönköpings län ingår Eksjö, Vetlanda, Gislaved, Gnosjö och delar av Värnamo kommun i planeringszonerna.

Mer information

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00