Eksjö kommuns logotyp

Krisstöd – POSOM

Vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar kallas POSOM in. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor får den hjälp och det stöd som de behöver. Detta ansvar gäller under normala förhållanden och vid extraordinära händelser.

Kriser ska kunna hanteras med hjälp av befintliga sociala nätverk och inom ordinarie verksamheter men ibland kan det behövas stödinsatser utifrån.

De som arbetar i POSOM är särskilt utsedda stödpersoner från kommunen, Svenska kyrkan, Eksjö garnison och primärvården. Stödpersonerna har i uppdrag att ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående.

POSOM kan aktiveras av ansvariga i kommunen, räddningstjänsten eller polisen. POSOM-gruppen nås genom att kontakta jourhavande befäl via SOS på telefon 0381-362 40

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00