Eksjö kommuns logotyp

Badplatser

Runtom i Eksjö kommun finns det många fina badplatser. Flera av badplatserna sköts av olika föreningar genom skötselavtal med Eksjö kommun. 

Kommunala badplatser i Eksjö kommun

Bellö: Lilla Bellen

Edshult: Gummarpsbadet, Mycklaflon

Edshult: Sanden, Solgen

Eksjö: Långanässjöbadet

Eksjö: Prästängsbadet, Hunsnäsen

Eksjö: Rolandsdamm, Södra Rokalven

Hjältevad: Hjälten

Hult: Moväntabadet, Försjön

Ingarp: Ingarpasjön

Ingatorp: Ingatorpsbadet, Ingatorpssjön.

Mariannelund: Spilhammarbadet, Åsjön

Mellby: Mellbybadet, Solgen

Information om eventuell avrådan från bad vid de kommunala badplatserna finns under rubriken "Vattenkvalitén i våra badsjöar" nedan.

Säkerhet på de kommunala badplatserna

Eksjö kommuns fritidsavdelning ansvarar för säkerhetsarbetet vid de tolv kommunala badplatserna. I säkerhetsarbetet säkerställer kommunen att:

 • Badplatser och lekmaterial årligen besiktigas.
 • Bryggor och hopptorn är i bra och säkert skick.
 • Omklädningsbyggnader och toaletter håller en god standard.
 • Livbåt och livboj med kastlina finns placerade på lämpliga ställen och är i gott skick.
 • Skyltar som behövs på badplatserna sitter placerade på rätt ställen och är i gott skick.
 • Varje badplats är försedd med en anslagstavla. På anslagstavlan finns information om bad- och båtvett, issäkerhet med mera.
 • Varje badplats har en skylt med badplatsens namn och dess koordinater, en så kallad räddningsskylt. Detta är viktig information att förmedla till SOS för att snabbt få hjälp om fara uppstår.
 • Säkerhetsdyk genomförs årligen innan badsäsongen startar. Då genomsöks botten kring bryggor och hopptorn, och eventuellt skräp plockas upp.

Utöver säkerhetsarbetet finns det skötselavtal upprättade med föreningar eller campingar som sköter den dagliga tillsynen, till exempel städning av strandlinjer, omklädningsrum och gräsklippning.

Hundar på de kommunala badplatserna

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna (paragraf 17) gäller detta om hundar och kommunala badplatser:

Hundar får inte bada vid de kommunala badplatserna. De ska på badplatserna hållas kopplade och under ständig uppsikt av hundägaren eller den som tillfälligt vårdar hunden. Föroreningar efter hundar ska plockas upp.

Vattenkvalitén i våra badsjöar

Eksjö kommuns fritidsavdelning undersöker var fjärde vecka under badsäsongen hur det står till med vattenkvalitén i sjöarna vid de kommunala badplatserna.

Aktuell avrådan i kommunala badsjöar

28 juli 2023 – det finns för närvarande inte någon avrådan om att bada i någon av de kommunala badsjöarna.

Om badvattenkvalité och algblomning

På Hav- och vattenmyndighetens webbplats "Badplatsen" kan du hitta information om badvattenkvalitén på badplatser i Eksjö kommun och i hela Sverige. Badvattenkvalitet – Havs- och vattenmyndighetens webbplats, Badplatsen. Länk till annan webbplats.

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning Länk till annan webbplats..

Tillgänglighetsanpassade badplatser

För att öka tillgängligheten till friluftsbad är tre av de kommunala badplatserna i Eksjö kommun tillgänglighetsanpassade.

På dessa badplatser finns det ramper:

 • Prästängsbadet, Hunsnäsen, Eksjö
 • Moväntabadet, Försjön, Hult
 • Spilhammarbadet, Åsjön, Mariannelund

Soptömning på badplatserna

På följande badplatser har fritidskontoret ansvaret över soptömningen. Tömningen sker via Eksjö Energi och deras underentreprenör:

 • Bellö badplats, vid parkeringen
 • Sandens badplats, vid parkeringen
 • Långanässjöbadet vid parkeringen
 • Rolandsdamm, stranden samt lilla stranden
 • Badplats Hjälten, vid omklädningshytten
 • Spilhammarbadet, vid omklädninghytten
 • Mellby badplats vid parkeringen

Vid eventuella fel och brister kontakta fritidskontoret

På följande badplatser ansvarar camping eller förening för soptömning:

 • Prästängsbadet, sköts via Eksjö camping
 • Moväntabadet, sköts via Movänta camping
 • Gummarpsbadet, sköts via Mycklaflons camping
 • Ingatorpsbadet, sköts via Ingatorps samhällsförening
 • Ingarpsbadet, sköts via Ingarps samhällsförening

Vid eventuella fel och brister kontakta respektive camping eller förening.

Kontakt

Fritidsavdelningen

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

fritid@eksjo.se