Bokningar, klubbstugor, lägergården Klinten, samlingslokaler, taxor och avgifter