Logotyp Eksjö kommun

Anmälan och avgifter vid Kulturskolan

Kulturskolan är till för barn och unga mellan 3-19 år. På Kulturskolan finns det möjlighet att lära sig att spela ett instrument, sjunga, dansa, arbeta med film eller teater.

Anmälan

Anmälan till Kulturskolan kan göras närsomhelst. Intagning sker varje höst vid start av nytt läsår och under året så snart det finns en plats ledig.

Blankett för anmälan till Kulturskolan får du genom kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Anmälan kan även skickas in digitalt:

Intagningsregler

Tyvärr finns det ibland inte plats för alla sökande. Uppge därför gärna val av aktivitet i andra hand i anmälan. Om eleven får plats på andrahandsvalet behålls köplatsen på förstahandsvalet. Eleven kan då tidigast bli erbjuden en plats på förstahandsvalet vid följande läsårsstart. De elever som står i kö blir kontaktade så snart det finns en plats.

I följande ordning tas elever in till Kulturskolan:

  1. Elev som begärt uppehåll.
  2. Inflyttad elev med intyg från annan musik-/kulturskola.
  3. Elev från kölistan – elever som stått i kö i över ett år prioriteras, annars gäller ”äldst går först”.
  4. Nyanmäld elev. 

Avgifter

Terminsavgifterna gäller från och med 2015-01-01.

Fiolverkstad med förälder
500 kronor/termin, 10 lektioner
Endast elev betalar avgift

Suzukiundervisning på cello
500 kronor/termin
Förälder ska medverka. Endast elev betalar avgift.

Dans
650 kronor/termin

Drama/teater
650 kronor/termin

Musikverkstad
500 kronor/termin, 12 lektioner

Blås- och stråkverkstad
500 kronor/termin, 12 lektioner

Film
700 kronor/termin

Instrumentalspel
800 kronor/termin

Låtverkstad/komposition
500 kronor/termin, 7 lektioner

Digitalt musikskapande
500 kronor/termin, 12 lektioner

Rockverkstad
650 kronor/termin

Maxavgift
En familj betalar högst 2 250 kronor/termin. Eventuell kostnad för hyra av instrument tillkommer.

Instrument och noter

Eleverna håller själva med instrument och noter. Ett mindre antal fioler, cello samt bleck- och blåsinstrument hyrs ut genom Kulturskolan till en kostnad av 400 kronor/termin.