Bild: Elever vid Kulturskolan i Eksjö
LYSSNA

Om Kulturskolan

Kulturskolan är en kreativ verksamhet med ett stort utbud av ämnen för barn och ungdomar. Här kan barn och ungdomar mellan 3–19 år dansa, sjunga, spela ett instrument, arbeta med film och teater.

Kulturskolan är ett sätt att förmedla tankar, känslor och upplevelser genom toner, klanger, rörelser, ord och berättelser. Genom att stödja och bekräfta den skapande människan går det att uppmuntra den enskilda individen till att växa och utvecklas, och det är vad kulturskolans verksamhet handlar om.

Kulturskolans anpassningar med anledning av pandemin

Kulturskolan har gjort anpassningar i sin verksamhet med anledning av covid-19. Beslutet gäller från och med den 1 februari 2021 och tillsvidare.

  • Eksjö Kulturskola öppnar för enskild undervisning för barn födda 2005 eller senare.
  • Eksjö Kulturskola öppnar för dansundervisning för barn födda 2005 eller senare där grupperna delas i mindre grupper och med stort avstånd i Eksalen.
  • Elever födda 2004 och äldre erbjuds distansundervisning tillsvidare.
  • Orkester, ensemble samt uppträdande ställs in tillsvidare.

Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19. Länk till annan webbplats.

Ämnen

Kulturskolan har undervisning i ämnena musik, dans, teater, sång och film, samt anordnar egna konserter och föreställningar. Förhoppningen är att barn och ungdomar ska hitta något som kan intressera just dem!

Kulturskolan samarbetar också med Eksjö Gymnasium kring Musikprofilen, som vänder sig till elever som vill utveckla sitt musicerande på sitt huvud- eller biinstrument och/eller sång samt Dansprofilen som vänder sig till elever som vill utveckla och fördjupa sig inom ämnet dans.

Lokaler

Undervisningen sker på Kulturskolan, Kaserngatan 16 i Eksjö. Viss undervisning i instrument, musikverkstad och instrumentverkstad kan erbjudas under skoltid på respektive elevs skola. Drama och teaterundervisning sker på Spelverket, Storegårdsgatan 1B i Eksjö.

Läsårstider

Kulturskolan följer förskoleklassens, grundskolans och gymnasiets läsårstider med lov- och studiedagar.

Undervisningsgaranti

På grund av konserter och projektarbeten måste vi ibland ställa in lektioner. Alla elever har dock rätt till minst 27 lektionstillfällen per läsår (undantag är dansen som erbjuder minst 24 tillfällen per läsår). En lektion som inte kan genomföras på grund av att eleven är frånvarande räknas inte som en inställd lektion.

Anmälan och avgifter

Om anmälan, intagningsregler, avgifter och om instrument och noter

Uppträdanden vid Kulturskolan

Kulturskolans elever deltar och uppträder i konserter, föreställningar och vid olika evenemang. Exempel på olika uppträdanden

Personal

På Kulturskolan arbetar lärare som undervisar i olika typer av instrument, sång, dans, teater och film. Personalen på kulturskolan

Kontakt och undervisning

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Övrigt: Undervisning i drama och teater sker på Spelverket, Storegårdsgatan 1B i Eksjö. Övrig undervisning sker på Kaserngatan 16 i Eksjö.

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Om Kulturskolan i Eksjö kommun

Kulturskolan är en kreativ verksamhet med ett stort utbud av ämnen för barn och ungdomar. Här kan barn och ungdomar mellan 3-19 år dansa, sjunga, spela ett instrument, arbeta med film och teater.

Undervisning i drama och teater sker på Mejerigatan 1, Eksjö. Övrig undervisning sker på Kaserngatan 16 i Eksjö.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Kaserngatan 16

Eksjö

Kulturskolan

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.