Bild: Elever vid Kulturskolan i Eksjö
LYSSNA

Om Kulturskolan

Kulturskolan är en kreativ verksamhet med ett stort utbud av ämnen för barn och ungdomar. Här kan barn och ungdomar mellan 3–19 år dansa, sjunga, spela ett instrument, arbeta med film och teater.

Kulturskolan är ett sätt att förmedla tankar, känslor och upplevelser genom toner, klanger, rörelser, ord och berättelser. Genom att stödja och bekräfta den skapande människan går det att uppmuntra den enskilda individen till att växa och utvecklas, och det är vad kulturskolans verksamhet handlar om.

Kulturskolans anpassningar med anledning av lokala allmänna råd

Som en följd av Folkhälsomyndighetens beslut om nationella allmänna råd har Kulturskolan gjort anpassningar i sin verksamhet. Detta gäller till den 24 januari 2021. Beslutet kan komma att förlängas.

  • Gruppundervisning för Dans 4–5 år, Dans 5–6 år, Fiolverkstan och sångensemble från 11 år ställs in från och med vecka 48.
  • För all annan undervisning erbjuds distansundervisning eller digitalt material att jobba med via Teams. Din lärare kommunicerar detta med dig som elev.
  • Gymnasieskolan övergår till växelvis distansundervisning från årskurs 1 och 2 från och med 26 november till och med 22 januari 2021. Dansprofil- och musikprofilelever kör enligt gymnasieskolans beslut och följer deras schema samt upplägg.
  • Alla övriga verksamheter som konserter och föreställningar ställs om till digitala event alternativt flyttas fram till våren 2021.

Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.länk till annan webbplats

Ämnen

Kulturskolan har undervisning i ämnena musik, dans, teater, sång och film, samt anordnar egna konserter och föreställningar. Förhoppningen är att barn och ungdomar ska hitta något som kan intressera just dem!

Kulturskolan samarbetar också med Eksjö Gymnasium kring Musikprofilen, som vänder sig till elever som vill utveckla sitt musicerande på sitt huvud- eller biinstrument och/eller sång samt Dansprofilen som vänder sig till elever som vill utveckla och fördjupa sig inom ämnet dans.

Lokaler

Undervisningen sker på Kulturskolan, Kaserngatan 16 i Eksjö. Viss undervisning i instrument, musikverkstad och instrumentverkstad kan erbjudas under skoltid på respektive elevs skola. Drama och teaterundervisning sker på Spelverket, Storegårdsgatan 1B i Eksjö.

Läsårstider

Kulturskolan följer förskoleklassens, grundskolans och gymnasiets läsårstider med lov- och studiedagar.

Undervisningsgaranti

På grund av konserter och projektarbeten måste vi ibland ställa in lektioner. Alla elever har dock rätt till minst 27 lektionstillfällen per läsår (undantag är dansen som erbjuder minst 24 tillfällen per läsår). En lektion som inte kan genomföras på grund av att eleven är frånvarande räknas inte som en inställd lektion.

Anmälan och avgifter

Om anmälan, intagningsregler, avgifter och om instrument och noter

Uppträdanden vid Kulturskolan

Kulturskolans elever deltar och uppträder i konserter, föreställningar och vid olika evenemang. Exempel på olika uppträdanden

Personal

På Kulturskolan arbetar lärare som undervisar i olika typer av instrument, sång, dans, teater och film. Personalen på kulturskolan

Kontakt och undervisning

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Övrigt: Undervisning i drama och teater sker på Spelverket, Storegårdsgatan 1B i Eksjö. Övrig undervisning sker på Kaserngatan 16 i Eksjö.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 13 januari 2021

Om Kulturskolan i Eksjö kommun

Kulturskolan är en kreativ verksamhet med ett stort utbud av ämnen för barn och ungdomar. Här kan barn och ungdomar mellan 3-19 år dansa, sjunga, spela ett instrument, arbeta med film och teater.

Undervisning i drama och teater sker på Mejerigatan 1, Eksjö. Övrig undervisning sker på Kaserngatan 16 i Eksjö.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Kaserngatan 16

Eksjö

Kulturskolan

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.