Bild: Elever vid Kulturskolan i Eksjö

Om Kulturskolan

Kulturskolan är en kreativ verksamhet med ett stort utbud av ämnen för barn och ungdomar. Här kan barn och ungdomar mellan 4–19 år dansa, sjunga, spela ett instrument, arbeta med film och teater.

Kulturskolan är ett sätt att förmedla tankar, känslor och upplevelser genom toner, klanger, rörelser, ord och berättelser. Genom att stödja och bekräfta den skapande människan går det att uppmuntra den enskilda individen till att växa och utvecklas, och det är vad kulturskolans verksamhet handlar om.

Ämnen

Kulturskolan har undervisning i ämnena musik, dans, teater, sång och film, samt anordnar egna konserter och föreställningar. Förhoppningen är att barn och ungdomar ska hitta något som kan intressera just dem!

Kulturskolan samarbetar också med Eksjö Gymnasium kring Musikprofilen, som vänder sig till elever som vill utveckla sitt musicerande på sitt huvud- eller biinstrument och/eller sång samt Dansprofilen som vänder sig till elever som vill utveckla och fördjupa sig inom ämnet dans.

Lokaler

Kulturskolans lokaler i Eksjö finns på Kaserngatan 16. Viss undervisning i instrument kan erbjudas under raster på respektive elevs skola. Teaterundervisning sker på Spelverket, Storegårdsgatan 1B i Eksjö.

Kulturskolans lokaler i Mariannelund finns på andra våningen i Centrumhuset, mitt emot biblioteket. Viss undervisning sker även i Furulundskolans musiksal. Kulturskolans lärare finns på plats tisdag förmiddag/eftermiddag, torsdag förmiddag och fredag förmiddag.

Läsårstider

Kulturskolan följer förskoleklassens, grundskolans och gymnasiets läsårstider med lov- och studiedagar.

Undervisningsgaranti

På grund av konserter och projektarbeten måste vi ibland ställa in lektioner. Alla elever har dock rätt till minst 27 lektionstillfällen per läsår (undantag är dansen som erbjuder minst 24 tillfällen per läsår). En lektion som inte kan genomföras på grund av att eleven är frånvarande räknas inte som en inställd lektion.

Anmälan och avgifter

Om anmälan, intagningsregler, avgifter och om instrument och noter

Uppträdanden vid Kulturskolan

Kulturskolans elever deltar och uppträder i konserter, föreställningar och vid olika evenemang. Exempel på olika uppträdanden

Personal

På Kulturskolan arbetar lärare som undervisar i olika typer av instrument, sång, dans, teater och film. Personalen på kulturskolan

Kontakt och undervisning

Kulturskolan

Besök:

Kaserngatan 16, Eksjö

Post:

Kulturskolan, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kulturskolan@eksjo.se

Övrigt: Undervisning i drama och teater sker på Spelverket, Storegårdsgatan 1B i Eksjö. Övrig undervisning sker på Kaserngatan 16 i Eksjö.

Sidan senast uppdaterad:

Om Kulturskolan i Eksjö kommun

Kulturskolan är en kreativ verksamhet med ett stort utbud av ämnen för barn och ungdomar. Här kan barn och ungdomar mellan 4-19 år dansa, sjunga, spela ett instrument, arbeta med film och teater.

Undervisning i teater sker på Mejerigatan 1, Eksjö. Övrig undervisning sker på Kaserngatan 16 i Eksjö.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Kaserngatan 16

Eksjö

Kulturskolan

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.