Affärsutveckling, kompetensförsörjning och kompetensutveckling