LYSSNA

Projekt: Entreprenörskap för förbättrad livskvalitet hos äldre

Eksjö kommun har valts ut av Familjen Kamprads stiftelse att driva ett pilotprojekt med syfte att gynna hårt drabbade entreprenörer och samtidigt öka livskvaliteten för äldre.

Projektet, som pågår fram till den 31 december 2020, kommer genom olika aktiviteter och satsningar att verka för att förbättra livskvaliteten för äldre och stödja entreprenörskapet. I nuläget efterlyses förslag på hur de ekonomiska medlen kan användas!

Bakgrund till projektet

Familjen Kamprads stiftelse har under våren beslutat att anslå tio miljoner kronor till tre olika initiativ för att förbättra livskvaliteten för äldre och stödja entreprenörskapet i Småland. Projekten har initierats med anledning av coronapandemin och dess följdeffekter.

Ett av de tre initiativen är ”Entreprenörskap för förbättrad livskvalitet hos äldre”.

Initiativet handlar om att gynna lokal handel och samtidigt ge en guldkant i äldres vardag. I en pilotomgång har Vimmerby, Växjö och Eksjö kommuner erbjudits att delta genom varsitt pilotprojekt. Målsättningen är att göra satsningar som kombinerar ändamålen livskvalitet med entreprenörskap, där äldres isolering ska minska samtidigt som hårt drabbade entreprenörer ska få en möjlighet att hålla uppe en del av sin försäljning. Eksjö kommun har fria händer att utforma innehållet i pilotprojektet, huvudsaken är att målsättningen uppnås.

Uppmaningen från Familjen Kamprads stiftelse är att stiftelsen är att vi ska hitta vårt eget sätt att uppnå målsättningen på. Exakt vilka aktiviteter som ska genomföras framgår inte. Att både gynna lokal handel och ge en guldkant till äldre, och att göra det på ett sätt som får betydande och långsiktig effekt, är en utmaning som vi tror kräver olika typer av aktiviteter.

Om projektet i Eksjö kommun

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 att ta emot bidraget på 500 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse och att ge tillväxt- och utvecklingssektorn i uppdrag att driva projektet.

En styrgrupp har utsetts som har till uppgift att prioritera aktiviteter och insatser. I styrgruppen sitter representanter från Eksjö kommun, Eksjö Handel, Mariannelunds Företagarförening, Emilkraften, Pensionärernas riksorganisation, PRO och Sveriges pensionärsförbund, SPF.

Projektet, som pågår fram till den 31 december 2020, kommer genom olika aktiviteter och satsningar att arbeta för att uppnå målsättningen. Styrgruppen kommer att träffas med jämna mellanrum för att göra prioriteringar mellan olika aktiviteter och satsningar

Projektledare: Sara Wärnbring, tillväxt- och utvecklingssektorn, Eksjö kommun
Ansvarig för projektet: Nina von Krusenstierna, tillväxt- och utvecklingssektorn, Eksjö kommun

Beslutade aktiviteter/satsningar

Tidning med fokus på handel, restauranger och besöksnäring

För att stödja de entreprenörer som Familjen Kamprads stiftelse särskilt vill hjälpa har näringsidkare inom handel, restaurang och besöksnäring i hela kommunen erbjudits rabatt vid annonsering av lokala produkter och tjänster i en tidning med fokus på handel och entreprenörskap. Rabatten finansieras genom medel från projektet.

Tidningen, Eksjö & co, har getts ut under flera år genom ett samarbete mellan föreningen Eksjö Handel och Eksjöbaserade reklambyrån Fem Punkter AB. Aktuellt nummer ges ut den 10 juni. I detta nummer av tidningen kommer huvuddelen av innehållet att vara speciellt inriktad mot målgruppen 70+, bland annat genom inspirerande artiklar och lokala erbjudanden.

Den beslutade satsningen fokuserar i första hand på att ge hårt drabbade entreprenörer en möjlighet att nå ut med sina budskap till en bred målgrupp, för att på så sätt hålla uppe sin försäljning. Genom tidningen kommer de lokala entreprenörernas särskilda erbjudanden, till exempel hemleveranser, att tydliggöras för målgruppen äldre vilket gör att ändamålen livskvalité med entreprenörskap också kombineras.

Avsatta medel: 100 000 kronor

Förtydligande om presentkort

Via media har det i början på april informerats om att ett presentkort hos lokala företag skulle skickas ut till alla personer över 70 år med stöd av pengar från Familjen Kamprads stiftelse. Informationen spreds innan Eksjö kommun officiellt erbjöds bidraget och innan direktiven för projektet var satta.

Enligt direktivet som Eksjö kommun har fått från Familjen Kamprads Stiftelse så ska detta projekt gynna lokal handel och samtidigt ge en guldkant i äldres vardag. Exakt vilka aktiviteter/satsningar som ska genomföras framgår inte.

Styrgruppen i Eksjö kommun har diskuterat förslaget om ett presentkort, men har inledningsvis bedömt att de inte anser att det är den mest effektiva åtgärden för att uppnå projektets målsättning på lång sikt. Begreppet ”guldkant i vardagen” kan också betyda olika saker för olika individer. Vi har sett att det kan finnas ett intresse för presentkort och tar till oss synpunkterna.

Styrgruppen kommer istället att hämta in synpunkter och förslag från målgruppen om vad de skulle vilja att pengarna användas till. Förhoppningen är att det kommer in många förslag på hur vi kan använda dessa pengar på bästa sätt i just vår kommun.

Lämna förslag på aktiviteter/satsningar

En utmaning i projektet är att ”guldkant i vardagen” kan betyda olika saker för olika individer. En annan utmaning är att de olika inriktningarna som finns inom handel, restaurang och besöksnäring är olika hårt drabbade. Detta gör att projektet behöver göra avvägningar för att hitta rätt aktiviteter och satsningar som kan få effekt på lång sikt.

Huvuddelen av medlen finns fortfarande kvar och styrgruppen vill gärna ha in förslag på hur dessa kan användas för att uppnå målsättningen med projektet.

Så här kan du lämna in ditt förslag:

 • Skicka ett e-postmeddelande till: kampradguldkant@eksjo.se 
 • Ring till: 0381-360 00
 • Skicka ditt förslag till: Eksjö kommun, 575 80 Eksjö. Märk kuvertet med "TUS/Kamprad Guldkant".
 • Lämna in ett skriftligt förslag, där du märker dokumentet/brevet med "TUS/Kamprad Guldkant", till något av följande:
  • Eksjö kommuns Kontaktcenter, Södra Kyrkogatan 4, Eksjö
  • Mariannelunds bibliotek/Emilkraften, Verdandigatan 5, Mariannelund

Inlämnade förslag på aktiviteter/satsningar

Styrgruppen i Eksjö kommun vill tacka för alla inlämnade förslag. De förslag på aktiviteter eller satsningar som väljs ut kommer att genomföras under resten av året. Alla som skickat in sitt förslag kan se fram emot en trisslott som skickas med posten.

 Inkomna förslag

 • Köpa in läsplattor till äldreboenden för att ge de boende möjlighet att kommunicera med nära och kära via digitala mötesplatser
 • Mötesträffar eller annan festivitet för 70+ under hösten. Exempelvis genom att arrangera träffar med mat och underhållning när coronaviruset är på väg bort
 • Bygga upp besöksplatser utanför äldreboenden med hjälp av plexiglas så det finns möjlighet att besöka dem som bor där
 • Skapa en telefonlinje dit äldre kan ringa och få prata med en medmänniska.
 • Stöd och hjälp med att använda IT
 • En sammanställning av tips på saker att göra i sommar i sitt närområde för att minska sin upplevelse av ensamhet
 • Sommartåg (Eksjö campings) som tar med äldre ut på kort tur i Eksjö. Det skulle ge möjlighet för äldre att prata och minska ensamheten
 • En tårta eller bakelse till de boende på äldreboenden i kommunen
 • Fler bord bänkar längs med ån i Vildparken
 • Kortfilmer om besöksmål och strövtåg som Skurugata, Skröle Hie och Klinten. Äldre som berättar minnen. Korta filmavsnitt "Bildrika Bygde Berättelser" över Skurugata - Hässlåsa Damm Skröle Hie! Tjuva Jösses bös
 • Köpa in Anders Hansens film om Albert Engström, hultbygden och visa denna på kommunens äldreboenden
 • Dela ut presentkort till 70+ att använd för att även gynna handeln i Eksjö kommun
 • Friskvårdsbidrag för att få igång äldre att börja röra på sig mer
 • Att tillsammans få fira midsommar och plocka blommor tillsammans med andra
 • Presentkort på biografen Metropol, en lunch på någon av stadens restauranger, fika på kondis, blommogram eller ett busskort hos Länstrafiken
 • Asfalterad promenadslinga vid äldreboenden. Sittmöjlighet med gott mellanrum och en plantering som gör det trevligt. Fågelbord och fågelholkar
 • Några konserter med "Embassy". Ett välbekant dansband för 70+
 • Njutbar kasse med varor från lokala företagare (Lennarts, Karamellkokeriet, Nordell musteri, Eksjöhönan, Bringners, Ljuboden, Muséets butik med mera)
 • Rabatt på restauranger för pensionärer på 10 kr
 • Subvention för att kunna gå på bio och se filmer, uppleva livesänd opera och annat
 • Lämna 300–400 kr per äldre medlem (över 70 år), som finns i föreningarna i kommunen
 • Skicka ut vykort med kuponger till alla berättigade
 • En middag på småländskt isterband med stuvad potatis och uppträde av Galenskaparna
 • En blombukett till de som får besök av hemtjänsten och ett presentkort till övriga 70+
 • Ett gym för äldre. Exempelvis i Vildparken
 • Presentkort till enkelresor med taxi
 • Musikquiz med dragspelsklubben Knekten och Eksjö Musikkår
 • Anordna en trevlig utomhusträff under partytält. Där kan det bjudas på något lätt att äta och framför allt även passa på att lära ut hur man använder WhatsApp, Facetime och messenger
 • Fler papperskorgar och fimpbehållare på platser där folk rör sig och samlas
 • Ökad tillgänglighet i Eksjö stad
 • Administrativa listor på 70+ personer i Eksjö kommun. De affärsverksamheter inklusive restauranger som ingår, ska vara kompatibla med varandra. När ett av kommunen bestämt belopp, till exempel 250 kr, registreras på en lista ska detta samtidigt framgå på samtliga listor
 • En pocketbok (till exempel Hans Roslings "Hur jag lärde mig förstå världen" eller Michelle Obamas bok om vägen till Vita Huset, en blomma eller dragspelsmusik på äldreboenden

Presentkort till alla i Eksjö kommun som är 70 år eller äldre

Den 20 juli skickades ett presentkort ut till alla personer i Eksjö kommun som är 70 år och äldre. Kortet kan lämnas in i någon av butikerna nedan vilket ger 100 kronor att handla för. Presentkortet kan lämnas in via ombud om du själv inte har möjlighet att besöka butiken du vill handla i.

Sista datum för användning är den 30 september 2020. Anledningen till varför kortet har relativt kort användningstid är för att pengarna som tilldelats Eksjö kommun genom projektet ska vara avverkade senast den 30 november. Pengarna för de presentkort som inte använts senast den 30 september kommer därmed att användas för andra aktiviteter inom ramen för projektet.

Butiker där du kan använda presentkortet

Ambris Italien (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 072-323 51 10
E-post: ambrisitalien@gmail.com

AnnicaZONterapi (webbplats)länk till annan webbplats
E-post: info@annicazonterapi.se
Specialerbjudande: En timmes zonterapi för 595 kronor (ordinarie pris 695 kronor). Med presentkortet blir priset 495 kronor. Zonterapi är bra vid smärta och har lugnande effekt. Boka genom att ringa 070-627 51 47.

Annkis glas, porslin & inredning (webbplats)länk till annan webbplats
E-post: annki.jans@yahoo.se
Specialerbjudande: Tio procent rabatt när du handlar.

Antikt & Gjutjärn
Telefon: 070-847 50 14
E-post: antikochgjutjarn@yahoo.se

Blomsteraffären Mariannelund (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0496-100 27
E-post: blomsteraffaren@telia.com

Blomsterboden (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-121 10
E-post: interflora@blomsterbodeneksjo.se
Specialerbjudande: Tio procent rabatt på ditt köp när du löser in ditt presentkort.

Blomsterliv (webbplats)länk till annan webbplats
E-post: info@blomsterliv.com

Boaryd Golf (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 076-792 96 59
E-post: janerik.wahlstrom@telia.com
Specialerbjudande: Utrustning med bollar och en greenfee till 70+ som vill testa att spela golf. Erbjudandet är värt 250 kronor normalt. Det går också att få två kaffe med valfri bulle, kaka.

Borgs skor (webbplats)länk till annan webbplats
E-post: eksjo@borgsskor.se

Carlos (webbplats)länk till annan webbplats
E-post: kristina.carlo@gmail.com
Specialerbjudande: 20 procent rabatt på ditt köp när du använder presentkortet (gäller vid köp av kläder till ordinarie pris).

Chocolaterie/Smålandskalaset (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 070 26 34 177
E-post: smalandskalaset@gmail.com
Specialerbjudande: Tio procent på ditt köp när du använder ditt presentkort.

Coop Eksjö
Telefon: 0381-130 75
E-post: coop.eksjo@kfgota.se
Specialerbjudande: Fem procent medlemsrabatt.

Djurens Värld (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 073-516 29 38
E-post: repperda@icloud.com

Eksjö bokhandel (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-100 60
E-post: info@eksjobokhandel.se

Eksjö Camping (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-395 00
E-post: info@eksjocamping.se
Specialerbjudande: En dagens lunch eller kaffe, räkmacka och kaka för 100 kronor.

Eksjö Golfklubb (webbplats)länk till annan webbplats
E-post: kansli@eksjogk.se

Eksjö Stadshotell (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-130 20
E-post: info@eksjostadshotell.se

Elon Eksjö (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-386 60
E-post: eksjo.elbutiken@elon.se
Specialerbjudande: Tio procent på ordinarie pris. Gäller ej prisnedsatta varor.

Filmbyn Småland (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0496-216 90
E-post: info@filmbyn.se

Frendo Eksjö
E-post: kim_mikael@hotmail.com

Frendo Mariannelund (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0496-105 50
E-post: lotta@alexbensin.se
Specialerbjudande: 50 kronor extra att handla för när du använder ditt presentkort.

Goggo Godis
E-post: said.sandhem@gmail.com

Grafica AB (webbplats)länk till annan webbplats
E-post: info@grafica.se

Grimsbergs Yoga (retreat) (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 070-156 12 53
E-post: maria.lagneby@ohmnia.se
Specialerbjudande: Ett träningstillfälle med senioryoga vid inlösande av presentkort. Senioryoga hålls vanligtvis en gång per vecka på tisdagar klockan 10. På grund av rådande restriktioner är passet inställt tills vidare. Skulle det finnas behov och efterfrågan av senioryogapass under sommaren i små grupper så kan det anordnas.

Hessels Colorama (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-61 16 54
E-post: eksjo@colorama.se

Hotell Paradis (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-810 15
E-post: info@hotellparadis.com
Specialerbjudande: Räksmörgås med kaffe.

Hulthallen
Telefon: 0381-300 11
E-post: martin.stenback@gmail.com

ICA Nära Lundbergs Hjältevad
Telefon: 0381-230 14
E-post: fredrik.lundberg@nara.ica.se

ICA Nära Mariannelunds (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0496-102 93
E-post: maria.hannah@nara.ica.se

Karamellkokeriet (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0496-100 63
E-post: info@karamellkokeri.se

Klädhuset (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-108 33
E-post: info@kladhuseteksjo.se

Kristallen Bruzaholm (webbplats)länk till annan webbplats
E-post: kristallenibruzaholm@gmail.comolle@hotmail.com
Specialerbjudande: Lös in ditt presentkort i utbyte mot fika (hembakt bröd) för två personer plus en guidning i anläggningen. Kristallen är bemannad lördagar och söndagar från klockan 13.00–17.00, vecka 26 till och med vecka 33. Från den 26 juli till och med 9 augusti är det öppet varje dag klockan 13.00–17.00. Under den perioden pågår en konstutställning med Karin Sjögren och Gisela Jansson med vernissage den 26 juli. Eventuellt öppet under Kulturarvsdagen den 13 september med reservation för ändringar.

Lennarts konditori (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-61 13 90
E-post: nya@lennartskonditori.se

Ljusboden (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-300 61
E-post: ljusbodenhult@gmail.com

Lotus Hud- och Fotvård (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-138 00
E-post: info@hudofot.se
Specialerbjudande: Du får även en "goodie bag" när du löser in ditt presentkort.

Mormorsrutan (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 070-608 99 23
E-post: pantzarfeltgunilla@hotmail.com

Movänta Camping (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-300 28
E-post: info@movantacamping.se
Specialerbjudande: Två våfflor med sult och grädde eller låna en kanot i fyra timmar för 100 kronor.

Nabilas syatelje (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 072-003 64 50
E-post: nabila.syatelje@outlook.com

Norrby Ängar Gårdsbutik & Fik (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 070-318 85 13, 070-190 07 70
E-post: ann@norrbyangar.se
Specialerbjudande: När du använder ditt presentkort får du även köpa ett paket hamburgare för 50 kronor (ordinarie pris 69 kronor).

Näckrosen (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-107 68
E-post: info@nackrosenunderklader.se

Paj, Pytt & Pilsner (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 072-350 75 70
E-post: miamamman@yahoo.com
Specialerbjudande: Våffla med glass och kaffe eller te för två personer eller pytt i panna och liten starköl för 100 kronor.

Paletti (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 076-028 39 79
E-post: info@butikpaletti.se
Specialerbjudande: Tio procent rabatt på valfri vara till ordinarie pris.

Pizzeria Allora
Telefon: 0381-63 86 38

Pizzeria Campino
Telefon: 0381-101 75

Pizzeria via Venetto (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-131 11
Specialerbjudande: En dricka till varje måltid.

Princess Konditori (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-155 05
E-post: princess.konditori@telia.com

Putte Kock (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-152 70
E-post: galleri12@yahoo.se

Rud Olson
Telefon: 0381-61 17 87
E-post: eksjo@cjap.se

Salong Stadskällaren (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-134 00
E-post: stadskallaren@live.se

Skullaryds Älgpark (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 073-812 28 68
E-post: info@skullaryd-algpark.se

Smålandsfyndet (webbplats)länk till annan webbplats
E-post: kundtjanst@smalandsfyndet.se

Solhöjden Pensionat (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0496-108 98
E-post: info@pensionatsolhojden.se
Specialerbjudande: Semesterboende till dig själv eller besökande vänner och släkt. Boka boende och få 20 procent rabatt på rumspriset vid användandet av presentkortet. I rumspriset ingår frukost, bäddade sängar, handdukar, badlakan och slutstädning. Alla rum har egna badrum med dusch och toalett. Erbjudandet gäller bokningar med ankomst fram till 30 september 2020 och kan inte kombineras med andra erbjudande. Bokas via e-post info@pensionatsolhojden.se eller telefon 0496-108 98.

Stjernbergs Skafferi (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0496-100 85
E-post: bagarn@mail.eksjo.com

Teaterföreningen Eksjö (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 070-678 32 74
E-post: jga.ragnarsson@gmail.com

Teatertolvan (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 070-298 10 80
E-post: teatertolvaneksjo@gmail.com

Thörnell & Anderson (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-10 27 21
E-post: info@thornellanderson.se

Vackra AB (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-165 00
E-post: vackra_vackra@hotmail.com
Specialerbjudande: Tio procent rabatt på köpet när du använder ditt presentkort.

Veterinärkliniken Tusen och en katt AB (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 036-13 10 20
E-post: info@tusenochenkatt.se

Väskshopen (webbplats)länk till annan webbplats
Telefon: 0381-129 80
E-post: info@vaskshopen.nu

Åsa Gård (webbplats)länk till annan webbplats
E-post: ines@asagard.se
Specialerbjudande: Träffa islandshästar och andra hästraser i vacker natur i Edshult. Titta på, pyssla om eller gå en promenad med en häst.

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 2 december 2020

Projekt: Entreprenörskap för förbättrad livskvalitet hos äldre

Eksjö kommun har valts ut av Familjen Kamprads stiftelse att driva ett pilotprojekt med syfte att gynna hårt drabbade entreprenörer och samtidigt öka livskvaliteten för äldre.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.