Alkohol, tobak, läkemedel, använda kommunens mark, brandsäkerhet, hälsoskydd, miljöskydd, hyresfastighet och tillfälligt boende, livsmedel, smittskydd, trafik, anmälningsplikt