LYSSNA

Pågående upphandlingar och avtal

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud.

Aktuella direktupphandlingar

Eksjö kommun har för närvarande inga direktupphandlingar annonserade på denna webbplats.

Pågående avtal

Här finns en lista över pågående avtal som kommunen har tecknat. De kommunala bolagens specifika avtal är inte med, bara om de är koncernövergripande. Avtalen kan avslutas tidigare än angivet datum.

Listan, som är i bokstavsordning, uppdateras cirka två gånger per år.

Tabellen visar vilka pågående avtal som finns i kommunen, datum för hur länge avtalet gäller samt avtalsnummer.
Avtal

Gäller som längst till

Avtals-nummer

Alkylatbensin och oljor

2023-11-30

19/130

AMEa WEb

2025-07-02

19/107

Analys borgensavgifter/Internräntepåslag

2022-09-16

19/142

Analystjänster

2024-12-31

19/42

AV-produkter, hemelektronik och tjänster

2022-12-31

19/2

Barnvagnar och cyklar

2022-12-20

19/10

Beläggningsarbeten Eksjö kommun 2020

2024-12-31

20/124

Bemanning sjuksköterska

2024-09-30

20/113

Besiktning av gymnastik- och idrottshallar

2023-06-30

18/35

Biståndshandläggare inom äldreomsorg

2022-02-28

17/104

Böcker

2022-01-31

20/11

Cyklar och elcyklar

2023-03-31

19/155

Digital rundtursupplevelse

2023-01-31

21/71

Digital tidrapportering av assistanstimmar till Försäkringskassan

2025-04-30

20/150

Distansutbildning

2024-07-31

20/28

Drift och underhåll av gatljus och offentlig belysning, felavhjälpning samt om- och tillbyggnad av eldistributionsanläggningar

2022-05-31

16/72

Drivmedel, stationstankning - Qstar

2023-09-30

19/96

Drivmedel stationstankning - Preem

2022-04-15

19/126

Dryckesautomater 2017

2024-09-29

20/105

Elektroniska körjournaler

2025-07-15

20/40

Elenergi 2021

2024-12-31

20/181

Enkätverktyg

2026-04-30

19/167

Enskilda placeringar bostad särskild service LSS/Sol, barn och vuxen

2022-04-30

20/4

Entrémattor

2022-06-03

18/104

E-tillsyn via kamera

2021-11-30

19/177

Filmer och TV-spel

2022-06-30

18/75

Finansiella tjänster

2024-03-31

18/102

Flyttjänster

2022-03-31

17/178

Fordon

2024-02-03

19/67

Fordonsleasing inklusive tjänster 2019

2024-10-14

20/183

Formar för matdistribution

2025-02-28

21/32

Formgjutna hörselskydd

2024-09-30

20/30

Fysiska och digitala utskickstjänster

2025-03-31

20/36

Fönsterputsning

2022-02-28

16/190

Företagshälsovård

2023-09-30

21/77

Företagshälsovård Handledning och grupputveckling

2023-09-30

21/79

Företagsupplysning

2021-06-16

20/75

Förmögenhetsbrottsförsäkring

2023-12-31

19/113

Förskolemöbler

2024-02-14

20/22

Förskollärarprogrammet (210 hp)

2029-01-31

20/71

Handledartjänst - Personal inom elevhälsan och rektorer

2022-20-11

21/91

Handledartjänster - Personal inom omsorg och psykiatri vuxen

2022-01-31

17/120 D

Handledartjänster - Chefer inom socialtjänsten

2022-01-31

17/120 A

Handledartjänster - Personal inom korttidsvistelse och avlastning inom barn och unga

2022-01-31

17/120 C

Handledartjänster - Socionomer inom myndighetsutövning

2022-01-31

17/120 B

Hobbymaterial

2022-12-20

19/8

HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2025-08-31

19/129

HR-system

2033-04-19

21/88

HVB barn och unga

2023-08-31

20/45

HBV vuxen

2025-09-14

21/227

HVO100 - drivmedel via pump

2023-03-31

19/135

Hyra av läktare till Eksjö International Tattoo 2020

2022-12-31

19/87

Hämtning av avfall: Eksjö tätort samt västra

2024-12-31

20/13 A

Hämtning av avfall: Eksjö östra kommundelen

2024-12-31

20/13 B

Högskolelärare IT-spåret

2022-07-31

18/23

Idrottsmateriel och service

2023-07-31

19/39

Industriteknisk utbildning

2024-07-31

20/73

IT stödsystem för Räddningstjänsten

2030-12-31

20/47

IT-system för uppföljning och upphandling av livsmedel

2026-05-31

19/97

itslearning

2025-06-30

21/70

It-stöd för upphandling

2021-12-31

20/9

It-stöd skolskjutsplanering

2022-08-31

15/99

IT-system för uppföljning och upphandling av livsmedel

2026-05-31

19/97

Kemtekniska produkter, städredskap, personligt skydd, mjukpapper och plastprodukter

2025-09-30

21/156

Kioskvaror

2024-04-30

20/61

Klottersanering

2024-05-31

21/47

Kommunförsäkring

2023-12-31

19/33

Kommunförsäkring

2023-12-31

19/108

Kompletteringshandel av livsmedel i butik

2021-11-30

16/147

Konsulentstödda familjehem och jourhem barn och unga

2026-03-31

21/228

Konsultansvarsförsäkring

2023-12-31

19/115

Konsulttjänster för utveckling av Intranät i SiteVision

2021-10-19

19/148

Kontantkort

2024-05-31

20/146

Kontorsmöbler

2022-01-31

18/103

Kontors- och skolmaterial samt kopieringspapper

2026-02-29

22/9

Kostdatasystem

2021-12-31

15/72

Kravhantering och inkassotjänster med mera

2024-06-06

18/105

Kuvert med tryck

2023-05-31

18/124

Köksutensilier

2023-08-20

19/75

Köksutensilier - köksmaskiner

2023-05-02

18/127

Larmutryckning och bevakning

2024-04-30

20/17

Litteratur 2020

2025-10-14

20/10

Livsmedel - Frukt och grönt

2023-04-30

17/159 D

Livsmedel - Färsk Fisk

2022-04-30

17/62

Livsmedel - Färskt bröd, dagliga leveranser

2022-04-30

18/130

Livsmedel - Färskt bröd, kakor och bakverk - Leverans 1-2 gånger/vecka

2022-04-30

17/74 a

Livsmedel - Färskt, fryst nötkött

2023-04-30

17/159 E

Livsmedel - Huvudleverantör

2023-04-30

17/159 A

Livsmedel - Mejerivaror

2023-04-30

17/159 B

Livsmedel - Potatis

2023-04-30

18/14

Livsmedel - Ägg

2023-04-30

17/159 C

Ljud och ljus till Eksjö International Tattoo 2020

2022-12-31

19/88

Lyssna- /text-till tal-funktion

2022-11-30

19/171

Lås- och entrésystem

2025-05-31

21/155

Lärare för Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

2022-06-18

19/101

Lärarresurser inom sjuksköterskeprogrammet

2022-06-18

19/101

Läromedel 2017

2022-02-22

19/103

Lönelänken

2022-03-26

21/122

Maskindiskmedel till storhushåll inklusive service

2023-03-16

20/48

Mattransporter - Eksjö tätort

2024-03-31

19/156 A

Mattransporter - Östra kommundelen

2024-03-31

19/156 B

Medicinska undersökningar

2023-09-30

21/78

Meröppet-system på bibliotek

2024-04-30

20/26

Mobiltelefoner

2024-02-28

20/66

Montering av digital lås

2022-12-31

21/58

Montering av stripes på fordon

2023-10-14

19/146

Motorfordonsförsäkring

2023-12-31

19/112

Möbler 2017

2022-10-14

19/104

Namnskyltar

2023-07-31

19/100

Nyttjanderättsavtal tilläggsmoduler i 2HR

2025-01-09

19/64

Omhändertagande av läkemedel

2021-12-31

20/6

Oribi AB - programvara

2022-06-30

21/129

Outplacementtjänst

2021-07-31

17/19

Packmaskiner

2023-02-28

16/216

Parkeringsövervakning

2026-01-31

18/21

Pedagogoska läromedel

2022-10-14

19/12

Pensionskonsulttjänst

2024-05-31

18/108

Placering avseende boende för en pojke enligt LSS 9 § 8

2022-03-30

20/153

Polyglutt - Inlästa läromedel

2021-06-30

20/104

Postförmedlingstjänster 2017

2023-03-18

19/143

Postförmedlingstjänster 2017 osorterad samhällsinformation

2023-10-02

19/144

Ramavtal för hantverkstjänster - bygg

2021-09-18

17/81

Ramavtal för hantverkstjänster - elarbeten

2022-04-14

17/128 B F

Ramavtal för hantverkstjänster - golvarbete

2025-03-31

10/168 A

Ramavtal för hantverkstjänster - måleriarbeten

2024-04-14

19/168

Ramavtal för hantverkstjänster - ventilationsarbeten

2023-01-31

18/123 A

Ramavtal för hantverkstjänster - VS-arbete

2022-03-31

17/131 A B

Ramavtal konsultuppdrag brounderhåll

2022-12-31

18/56

Restvärderäddning

2031-09-22

21/31

Resursbedömningssystem

2024-07-31

20/112

Revision 17 Fördjupad granskning 2

2021-12-31

20/139

Revision 17 Fördjupad granskning 3

2021-12-31

20/139

Revision 17 Fördjupad granskning 4

2021-12-31

20/140

Rondering objekt

2022-11-30

19/149

RPA-system inklusive konsulttjänster

2024-08-31

19/150

Rättsdatabas

2023-10-31

20/154

Rättsskyddsförsäkring

2023-12-31

19/110

Signering med BankId och Mobilt BankId

2022-11-26

17/177

Skadedjursbekämpning

2023-12-31

19/84

Sjuk- och förbandsmaterial

2023-02-28

19/31

Skola 24

2022-06-30

20/64

Skolmöbler

2024-08-31

21/27

Skolskjuts 2020

2026-06-30

20/34

Skorstensfejartjänster

2024-05-31

19/1

Skribenttjänst

2025-12-31

21/150 B

Skrivare och kopiatorer (MFP)

2023-04-30

18/129

Skuldförvaltningstjänst

2025-12-31

20/15

Skötsel av grönytor

2025-03-31

21/35

Socialsekreterare inom barn och unga

2022-02-28

17/104

Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

2022-02-28

17/104

Socialsekreterare inom missbruk

2022-02-28

17/104

Socialsekreterare inom psykiska funktionshinder / LSS

2022-02-28

17/104

Storköksutrustning 2016

2022-08-26

18/145

Städtjänster

2023-05-31

18/131

Stödboende 2017 barn och unga

2023-03-31

19/69

Symaskiner

2024-01-15

20/8

Tjänstereseförsäkring

2023-12-31

19/109

Tjänsteresor med tåg

2027-06-30

20/97

Tryckeritjänster

2025-10-15

21/74

Trygghetslarm och larmmottagning

2023-08-31

19/79

Utbildningsledare och huvudlärare i arkitektur

2022-05-31

19/24

Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2023-08-31

19/128

VAN-tjänst operatör

2029-03-14

12/29

VD & Styrelseansvarsförsäkring

2023-12-31

19/111

Webbpubliceringsverktyg

2026-04-29

17/75

Verksamhetssystem för sociala sektorn

2042-12-31

18/100

WinLas hyresavtal

2023-12-31

18/26

Visma Addo - Digital signering

2023-06-09

20/80

Värdehanteringstjänster

2023-05-31

19/105

Yrkeskläder och skor 2016-2

2021-11-26

18/146

Kontakt

Upphandlingsenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

upphandling@eksjo.se

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Pågående upphandling och avtal vid Eksjö kommun

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.