Upphandlingar

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud.

Aktuella direktupphandlingar

Eksjö kommun, Campus i12, inbjuder att lämna anbud avseende Kursansvarig högskolelärare för examensarbete.
Sista anbudsdag är 2019-10-18.
Kontakta Helen Engdahl, e-post helen.engdahl@eksjo.se, telefon 0381-362 58, för att ta del av upphandlingsdokumentet.

Eksjö kommun, näringslivsenheten, inbjuder att lämna anbud avseende utbildningarna:
Auktoriserad Trähussäljare till ESF-projektet #Attraktivindustri
Certifierad Trähusbyggare - Uppdateringsutbildning till ESF-projektet #Attraktivindustri
Projektledning till ESF-projektet #Attraktivindustri
Sista anbudsdag är 2019-11-07.
Kontakta Desiree Källqvist, e-post desiree.kallqvist@eksjo.se för att ta del av upphandlings-dokumenten.

Lagar, regler och policy om upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandlingar som genomförs av kommuner, statliga myndigheter, landsting och bolag. Lagen reglerar hur offentlig upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader, byggkoncessioner samt projekttävlingar ska genomföras.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) länk till annan webbplats

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)länk till annan webbplats

Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller när en myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem för tjänster inom hälsovård och sjukvård.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)länk till annan webbplats

Upphandlings- och inköpspolicy
Syftet med Eksjö kommuns upphandlings- och inköpspolicy är att kommunens samtliga verksamheter ska ha ett gemensamt synsätt på hur varor och tjänster ska köpas in.
Policyn ska säkerställa att alla inköp motsvarar de behov, mål och krav som finns, och att inköpen görs på ett korrekt sätt. Det som köps in ska vara av rätt kvalitet till rimlig kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan, samt följa lagstiftningen.

Stöd och mer information

Upphandlingsmyndigheten ger dig som leverantör stöd och information om hur en upphandling fungerar och vad som är viktigt att tänka på. Kontakta dem om du har frågor kring offentlig upphandling. Du kan även söka svar på frågor i deras frågeportal.

Stöd och information om upphandlingar, Upphandlingsmyndigheten länk till annan webbplats

Höglandets Affärsstrategiska Råd

För att göra det lättare för företag att göra affärer med Eksjö kommun samarbetar Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner inom inköps- och upphandlingsområdet. Detta skapar förutsättningar för att höja kompetensen inom området och kan därmed bidra till att genomföra ”goda affärer”.

Syftet är att det fördjupade samarbetet i upphandlingsfrågor ska leda till att kommunerna gemensamt, och var för sig, uppnår kvalitetsmässiga och ekonomiskt fördelaktiga upphandlingar. Kommunen har ett affärsmässigt, objektivt och konkurrensneutralt arbetssätt.

Mer information om rådet:

Kontakt

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

upphandling@eksjo.se

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 14 oktober 2019

Upphandling vid Eksjö kommun

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.

Gå till toppen