Logotyp Eksjö kommun

Upphandlingar

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud.

Aktuella direktupphandlingar


Eksjö kommun inbjuder till anbudsgivning avseende ett Transportfordon till Räddningstjänsten.
För att ta del av underlaget kontakta Linda Davidsson, linda.davidsson@eksjo.se
Sista dag för frågor: 2021-09-23
Sista anbudsdag: 2021-10-01

Lagar, regler och policy om upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandlingar som genomförs av kommuner, statliga myndigheter, regioner och bolag. Lagen reglerar hur offentlig upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader, byggkoncessioner samt projekttävlingar ska genomföras.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) länk till annan webbplats

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)länk till annan webbplats

Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller när en myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem för tjänster inom hälsovård och sjukvård.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)länk till annan webbplats

Upphandlings- och inköpspolicy
Syftet med Eksjö kommuns upphandlings- och inköpspolicy är att kommunens samtliga verksamheter ska ha ett gemensamt synsätt på hur varor och tjänster ska köpas in.
Policyn ska säkerställa att alla inköp motsvarar de behov, mål och krav som finns, och att inköpen görs på ett korrekt sätt. Det som köps in ska vara av rätt kvalitet till rimlig kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan, samt följa lagstiftningen.

Stöd och mer information

Upphandlingsmyndigheten ger dig som leverantör stöd och information om hur en upphandling fungerar och vad som är viktigt att tänka på. Kontakta dem om du har frågor kring offentlig upphandling. Du kan även söka svar på frågor i deras frågeportal.

Stöd och information om upphandlingar, Upphandlingsmyndigheten länk till annan webbplats

Här finns en lista över pågående avtal som kommunen har tecknat. De kommunala bolagens specifika avtal är inte med, bara om de är koncernövergripande. Avtalen kan avslutas tidigare än angivet datum.

Listan, som är i bokstavsordning, uppdateras cirka två gånger per år.

Tabellen visar vilka pågående avtal som finns i kommunen, datum för hur länge avtalet gäller samt avtalsnummer.
Avtal

Gäller som längst till

Avtals-nummer

Analys borgensavgifter/Internräntepåslag

2022-09-16

19/142

itslearning

2025-06-30

21/70

Böcker

2022-01-31

20/11

Digital rundtursupplevelse

2023-01-31

21/71

Digital tidrapportering av assistanstimmar till Försäkringskassan

2025-04-30

20/150

Dryckesautomater 2017

2024-09-29

20/105

Elektroniska körjournaler

2025-07-15

20/40

Elenergi 2021

2024-12-31

20/181

Enkätverktyg

2026-04-30

19/167

Entrémattor

2022-06-03

18/104

Filmer och TV-spel

2022-06-30

18/75

Fönsterputsning

2022-02-28

16/190

Företagshälsovård

2023-09-30

21/77

Företagshälsovård Handledning och grupputveckling

2023-09-30

21/79

Förskolemöbler

2024-02-14

20/22

Handledartjänster - Personal inom omsorg och psykiatri vuxen

2022-01-31

17/120 D

Handledartjänster - Chefer inom socialtjänsten

2022-01-31

17/120 A

Handledartjänster - Personal inom korttidsvistelse och avlastning inom barn och unga

2022-01-31

17/120 C

Handledartjänster - Socionomer inom myndighetsutövning

2022-01-31

17/120 B

HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2025-08-31

19/129

HR-system

2033-04-19

21/88

Hyra av läktare till Eksjö International Tattoo 2020

2022-12-31

19/87

Högskolelärare IT-spåret

2022-07-31

18/23

Industriteknisk utbildning

2024-07-31

20/73

IT-system för uppföljning och upphandling av livsmedel

2026-05-31

19/97

Kemtekniska produkter, städredskap, personligt skydd, mjukpapper och plastprodukter

2025-09-30


Kompletteringshandel av livsmedel i butik

2021-11-30

16/147

Kontorsmöbler

2022-01-31

18/103

Kostdatasystem

2021-12-31

15/72

Larmutryckning och bevakning

2024-04-30

20/17

Litteratur 2016

2021-10-18

18/9

Livsmedel - Frukt och grönt

2023-04-30

17/159 D

Livsmedel - Färsk Fisk

2022-04-30

17/62

Livsmedel - Färskt bröd, dagliga leveranser

2022-04-30

18/130

Livsmedel - Färskt bröd, kakor och bakverk -Leverans 1-2 gånger/vecka

2022-04-30

17/74 a

Livsmedel - Färskt, fryst nötkött

2023-04-30

17/159 E

Livsmedel - Huvudleverantör

2023-04-30

17/159 A

Livsmedel - Mejerivaror

2023-04-30

17/159 B

Livsmedel - Potatis

2023-04-30

18/14

Livsmedel - Ägg

2023-04-30

17/159 C

Ljud och ljus till Eksjö International Tattoo 2020

2022-12-31

19/88

Lärare för Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

2022-06-18

19/101

Läromedel 2017

2022-02-22

19/103

Medicinska undersökningar

2023-09-30

21/78

Meröppet-system på bibliotek

2024-04-30

20/26

Mobiltelefoner

2024-02-28

20/66

Möbler 2017

2022-10-14

19/104

Namnskyltar

2023-07-31

19/100

Packmaskiner

2023-02-28

16/216

Parkeringsövervakning

2026-01-31

18/21

Polyglutt - Inlästa läromedel

2021-06-30

20/104

Revisionsbesiktning brandlarm och sprinkler

2025-11-30

21/49

Rondering objekt

2022-11-30

19/149

Signering med BankId och Mobilt BankId

2022-11-26

17/177

Sjuk- och förbandsmaterial

2023-02-28

19/31

Skolmöbler

2024-08-31

21/27

Skrivare och kopiatorer (MFP)

2023-04-30

18/129

Skuldförvaltningstjänst

2025-12-31

20/15

Storköksutrustning 2016

2022-08-26

18/145

Symaskiner

2024-01-15

20/8

Tjänsteresor med tåg

2027-06-30

20/97

Utbildningsledare och huvudlärare i arkitektur

2022-05-31

19/24

Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2023-08-31

19/128

Webbpubliceringsverktyg

2026-04-29

17/75

WinLas hyresavtal

2023-12-31

18/26

Värdehanteringstjänster

2023-05-31

19/105

Yrkeskläder och skor 2016-2

2021-11-26

18/146

Analystjänster

2024-12-31

20/31

AV-produkter, hemelektronik och tjänster

2022-12-31

19/2

Barnvagnar och cyklar

2022-12-20

19/10

Bemanning sjuksköterska

2024-09-30

20/113

Beställning och hantering av kontorsvaror

2029-12-31

19/179

Biståndshandläggare inom äldreomsorg

2022-02-28

17/104

CMS och underwebbplats

2029-12-31

19/180

CMS och underwebbplats

2029-12-31

19/181

Cyklar och Elcyklar

2023-03-31

19/155

Detalj- och översiktsplaneringstjänster

2021-12-04

17/82

Distansutbildning

2024-07-31

20/28

Enskilda placeringar bostad särskild service LSS/SoL, barn och vuxen

2022-04-30

20/4

Finansiella tjänster

2024-03-31

18/102

Fjärrvärme

2025-12-31

18/109

Flyttjänster

2022-03-31

17/178

Formar för matdistribution

2021-10-31

16/236

Fysiska och digitala utskickstjänster

2025-03-31

20/36

Företagsupplysning

2021-06-16

20/75

Förskollärarprogrammet (210 hp)

2029-01-31

20/71

Hobbymaterial

2022-12-20

19/8

HVB barn och unga

2023-08-31

20/45

HVB vuxen

2023-12-31

20/1

Hämtning av avfall: Eksjö tätort samt västra

2024-12-31

20/13 A

Hämtning av avfall: Eksjö Östra kommundelen

2024-12-31

20/13 B

It-stöd för upphandling

2021-12-31

20/9

Konsulentstödda familjehem och jourhem barn och unga

2022-03-31

20/3

Konsulttjänster för utveckling av Intranät i SiteVision

2021-10-19

19/148

Kopieringspapper

2023-11-10

19/173

Lekmaterial inne- och utelek

2022-12-20

19/6

Lekmöbler och lekmattor

2022-10-14

18/140

Lyssna- /text-till-tal-funktion

2022-11-30

19/171

Lärarresurser inom sjuksköterskeprogrammet

2025-01-19

19/158

Material för skola och kontor

2023-11-10

19/174

Mattransporter - Eksjö tätort

2024-03-31

19/156 A

Mattransporter - Östra kommundelen

2024-03-31

19/156 B

Nyttjanderättsavtal tilläggsmoduler i 2HR

2025-01-09

19/64

Outplacementtjänst

2021-07-31

17/19

Pedagogiska läromedel

2022-10-14

19/12

Placering avseende boende för en pojke enligt LSS 9 § 8.

2022-03-30

20/153

Postförmedlingstjänster 2017

2023-03-18

19/143

Postförmedlingstjänster 2017 osorterad samhällsinformation

2023-10-02

19/144

Ramavtal konsultuppdrag brounderhåll

2022-12-31

18/56

Relining av avlopp

2025-05-30

21/34

Restvärderäddning

2031-09-22

21/31

Resursbedömningssystem

2024-07-31

20/112

RPA-system inklusive konsulttjänster

2024-08-31

19/150

Rättsdatabas

2023-10-31

20/154

Service av pumpar, motorer, lager och frekvensstyrningar

2026-03-31

20/187

Skötsel av grönytor

2025-03-31

21/35

Socialsekreterare inom barn och unga

2022-02-28

17/104

Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

2022-02-28

17/104

Socialsekreterare inom missbruk

2022-02-28

17/104

Socialsekreterare inom psykiska funktionshinder / LSS

2022-02-28

17/104

Stödboende 2017 barn och unga

2023-03-31

19/69

Tryckeritjänster

2021-10-14

16/226

VAN-tjänst operatör

2029-03-14

21/29

Visma Addo - Digital signering

2023-06-09

20/80

AMEa WEb

2025-07-02

19/107

Beläggningsarbeten Eksjö kommun 2020

2024-12-31

20/124

Drift och underhåll av gatljus och offentlig belysning, felavhjälpning samt om- och nybyggnad av eldistributionsanläggningar

2022-05-31

16/72

E-tillsyn via kamera

2021-11-30

19/177

Förmögenhetsbrottsförsäkring

2023-12-31

19/113

Försäkringsmäklare

2026-06-30

19/47

Gatudrift inom Eksjö kommun

2022-10-31

17/58

IT stödsystem för Räddningstjänsten

2030-12-31

20/47

It-stöd skolskjutsplanering

2022-08-31

15/99

Kommunförsäkring

2023-12-31

19/33

Kommunförsäkring

2023-12-31

19/108

Konsultansvarsförsäkring

2023-12-31

19/115

Kontantkort

2024-05-31

20/146

Kontrakt för e-tjänst

2026-11-14

18/144

Kravhantering och inkassotjänster med mera

2024-06-06

18/105

Montering av digitala lås 2021

2022-12-31

21/58

Montering av stripes på fordon

2023-10-14

19/146

Motorfordonsförsäkring

2023-12-31

19/112

Omhändertagande av läkemedel

2021-12-30

20/6

Pensionskonsulttjänst

2024-05-31

18/108

Ramavtal för El-arbeten, Eksjö Energi AB 2020

2025-12-09

20/54

Ramavtal för hantverkstjänster - bygg - Område 1

2021-09-18

17/81

Ramavtal för hantverkstjänster - bygg - Område 2

2021-09-18

17/81

Ramavtal för hantverkstjänster - Elarbeten - Område 1

2022-04-14

17/128 B

Ramavtal för hantverkstjänster - Elarbeten - Område 2

2022-04-14

17/128 F

Ramavtal för hantverkstjänster - golvarbete

2025-03-31

20/168A

Ramavtal för hantverkstjänster - måleriarbeten

2024-04-14

19/168

Ramavtal för hantverkstjänster - Ventilationsarbeten

2023-01-31

18/123 A

Ramavtal för hantverkstjänster - VS-arbete - Område 1

2022-03-31

17/131 A

Ramavtal för hantverkstjänster - VS-arbete - Område 2

2022-03-31

17/131 B

Revision 17 Fördjupad granskning 3

2021-12-31

20/138

Revision 17 Fördjupad granskning 4

2021-12-31

20/140

Revision 17 Fördjupad granskning 2

2021-12-31

20/139

Rättsskyddsförsäkring

2023-12-31

19/110

Samarbetsavtal gällande Höglandets Affärsstrategiska Råd

2024-06-30

18/90

Skadedjursbekämpning

2023-12-31

19/84

Skola24

2022-06-30

20/64

Skolskjuts 2020

2021-07-01

20/34

Skorstensfejartjänster

2024-05-31

19/1

Tjänstereseförsäkring

2023-12-31

19/109

Trygghetslarm och larmmottagning

2023-08-31

19/79

Underhållsarbete vid årlig Revision av avfallspanna

2026-04-30

20/173

VD & Styrelseansvarsförsäkring

2023-12-31

19/111

Verksamhetssystem för sociala sektorn

2042-12-31

18/100

Lås och Entrésystem

2025-05-31

21/155

Alkylatbensin och oljor

2023-11-30

19/130

Besiktning av gymnastik- och idrottshallar

2023-06-30

18/135

Drivmedel stationstankning - Qstar

2023-09-30

19/96

Drivmedel, stationstankning - Preem

2022-04-15

19/126

Eldfast murning, sotning och rengöring

2026-02-28

20/86

Fordon

2024-02-03

19/67

Fordonsleasing inklusive tjänster 2019

2024-10-14

20/183

Formgjutna hörselskydd

2024-09-30

20/30

Glasmästeritjänst

2022-05-31

21/64

HVO100 - drivmedel via pump

2023-03-31

19/135

Idrottsmateriel och service

2023-07-31

19/39

Kioskvaror

2024-04-30

20/61

Klottersanering

2024-05-31

21/47

Kuvert med tryck

2023-05-31

18/124

Köksutensilier

2023-08-20

19/75

Köksutensilier - köksmaskiner

2023-05-02

18/127

Lönelänken

2022-03-26

21/122

Maskindiskmedel till storhushåll inklusive service

2023-03-16

20/48

Nytt avtal

2022-06-08

21/128

Nytt avtal

2022-06-30

21/129

Städtjänster

2023-05-31

18/131

Ställningsbyggnation

2026-05-31

21/28

Torrsugningstjänst

2026-04-30

20/182

VA-material

2025-03-31

20/100

Höglandets Affärsstrategiska Råd

För att göra det lättare för företag att göra affärer med Eksjö kommun samarbetar Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner inom inköps- och upphandlingsområdet. Detta skapar förutsättningar för att höja kompetensen inom området och kan därmed bidra till att genomföra ”goda affärer”.

Syftet är att det fördjupade samarbetet i upphandlingsfrågor ska leda till att kommunerna gemensamt, och var för sig, uppnår kvalitetsmässiga och ekonomiskt fördelaktiga upphandlingar. Kommunen har ett affärsmässigt, objektivt och konkurrensneutralt arbetssätt.

Mer information om rådet:

Kontakt

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

upphandling@eksjo.se