Försörjningsstöd, god man, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, stiftelser