Eksjö kommuns logotyp

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson och extravuxen

Är du är intresserad av att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson eller extravuxen? Då är du välkommen att kontakta kommunen. Din insats kan göra skillnad för livet.

Barn och ungdomar har olika behov och därför behöver kommunen familjehem, jourhem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och extravuxna med olika intressen, i olika åldrar och som bor både i staden och på landet. Alla är välkomna att höra av sig.

För dig som vill bli familjehem

Ett familjehem är en familj eller en person som tar emot barn och ungdomar i sitt hem för en kortare eller längre tid. Anledningarna till att ett barn behöver bo i familjehem kan vara olika. Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till hela uppväxten.

Vem kan bli familjehem?

Som familjehem måste du kunna erbjuda barnet tid, kärlek, trygghet och ha kraft att stötta det. Du kan bo på landet eller i staden. Du kan vara ensamstående eller ett par, med eller utan barn. I Eksjö kommun finns flera olika språkgrupper, kulturer och etniciteter representerade. Alla är välkomna att höra av sig. Alla blivande familjehem utreds noggrant. Det görs alltid utdrag från socialtjänstens register samt polisens misstanke- och belastningsregister.

Tänk efter före

Som familjehem har ni en viktig roll att fylla i barnets vardag. Det är viktigt att ni lever i en stabil situation där ni har engagemang, tid och ork att utveckla nya relationer. Diskutera i familjen så att alla är överens.

Det tredelade föräldraskapet

I rollen som familjehem samarbetar du med barnets biologiska föräldrar och socialtjänsten. Tillsammans är man ett tredelat team. En förutsättning för en lyckad familjehemsplacering är att du är positivt inställd till att samarbeta med barnets biologiska föräldrar. Samarbete sker även med andra berörda, till exempel förskola, skola och hälso- och sjukvårdspersonal.

Utbildning och stöd

Som familjehem erbjuds du handledning, stöd och kurser. Du får också möjlighet att träffa andra familjehem för att utbyta erfarenheter.

Uppdrag och ersättning

Att vara familjehem innebär att du har ett uppdrag från kommunens socialnämnd. Uppdraget klargörs i ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet reglerar vad uppdraget omfattar, ekonomisk ersättning, försäkringar, uppsägning, vilket stöd som ges med mera.

I uppdraget som familjehem får du ersättning i form av ett arvode. Arvodet är beskattningsbart och pensionsgrundande. Eksjö kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer vad gäller ersättning.

Vårdnadsöverflytt

Målet med en familjehemsplacering är att barnet ska kunna återvända till de biologiska föräldrarna. I vissa fall är det inte möjligt och då kan det bli aktuellt att ansöka om att flytta över vårdnaden till familjehemsföräldern. När ett barn varit placerad i samma familjehem i tre år ska kommunen överväga om en ansökan ska göras om vårdnadsöverflyttning till familjehemmet.

Hur blir man familjehem i Eksjö kommun?

Familjehemsresursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. drivs gemensamt av kommunerna i Jönköpings län. Verksamheten rekryterar och utbildar familjer som vill vara familjehem på uppdrag av kommunerna.

Om du är intresserad av att bli familjehem gör du en intresseanmälan till Familjehemsresursen Länk till annan webbplats.. Om du har frågor kan du också vända dig till biståndsenhetens familjehemssekreterare som nås via kommunens kontaktcenter.

För dig som vill bli jourhem

För dig som vill bli kontaktfamilj

För dig som vill bli extravuxen

För dig som vill bli kontaktperson

För dig som bor i familjehem eller på HVB-hem

Ibland upplever barn att de är ensamma om att bo i familjehem eller på hem för vård eller boende (HVB), men det gör ungefär 30 000 barn i Sverige. Över hälften är ungdomar.

Du som bor i familjehem eller på HVB-hem har precis som alla andra barn rätt att växa upp i en trygg miljö. Vuxna ska väl hand om dig och lyssna på dig. Du har rätt att fråga om allt som rör dig. Du har rätt att veta varför du bor i familjehem eller på HVB-hem. Du har rätt att få säga vad du tycker när man planerar saker som gäller dig.

Om du behöver prata med en vuxen

Du kan prata med ditt familjehem, personal på ditt boende eller med din socialsekreterare.

Du kan också kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är en statlig myndighet. IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar, eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras, kan du vända dig till IVO:s Barn- och ungdomslinje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du har rätt att vara anonym.

Om du behöver hjälp och stöd finns det också andra organisationer och kommunala verksamheter som du kan vända dig till.

Socialstyrelsens webbplats "Min insats"

Socialstyrelsens webbplats ”Min insats” Länk till annan webbplats. vänder sig till dig som vill hjälpa ett barn eller en ung person som behöver stöd. Där kan du läsa om olika uppdrag och vad de innebär. Du kan också läsa berättelser från privatpersoner som gör insatser för barn och unga. Personerna är i olika åldrar, har olika bakgrund och civilstånd samt bor på olika platser i landet. Tanken är att du ska få en så bred bild som möjligt av vad det kan innebära att ha ett av dessa uppdrag.

Stöd till föräldrar med placerade barn

När ditt barn placeras kan det väckas många olika känslor inom dig som kan vara svåra att hantera på egen hand. Det kan vara allt från starka känslor av hat, skam, ilska, tomhet eller lättnad. Ett välfungerande stöd till dig som förälder kan i denna situation vara värdefullt både för dig och för ditt barn. Av öppenvården i Eksjö kommun har du möjlighet att få hjälp och stöd i din situation.

Samtalen mellan dig som förälder och behandlare på öppenvården kan bland annat handla om:

  • Hur var placeringen, för dig/er och eventuella syskon? ​
  • Kontakten med barnet, familjehemmet och andra aktuella. Hur blir det nu?
  • Möjlighet att gå igenom utredningen och det som lett fram till att placering skedde. ​

Du får möjlighet att prata om det som är viktigt för dig och möta någon som lyssnar. Samtalsstödet kan erbjudas genom att du kontaktar öppenvården på egen hand eller frågar din handläggare/socialsekreterare vart du kan vända dig för att få hjälp.

Kontakt

Sociala sektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Fax:

0381-366 50